Кметът Чимев разписа марки за пожароопасния сезон

DenNews.bg
05.05.2021
размер на текста:

Със заповед на кмета на Дупница инж. Методи Чимев е определен пожароопасен сезон на територията на общината до 30 октомври тази година. Съгласно нея не е разрешено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по малко от 100 метра от границите на горските територии. Кметовете и кметските наместници трябва да създадат необходимата организация за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, следжътвени остатъци и други площи със суха трева. В населените места, на които поземления фонд граничи с горския фонд трябва да се организират дежурства през почивните дни от представителите на гасаческите групи по кметства, като се изготви график и се определят сигналите за оповестяване и мястото за събиране Забранено е паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици, палене на горими отпадъци при наличие на вятър, а при необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени. За всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети