Евродепутати заговориха за регулация на социалните мрежи в името на свободата на словото

DenNews.bg
11.02.2021
размер на текста:

В сряда евродепутатите призоваха за демократичен контрол над технологичните гиганти, за да се гарантира свободата на изразяване.
В дебат с държавния секретар по европейските въпроси Ана Паула Закариаш от Португалското председателство на Съвета на ЕС и заместник-председателя на Комисията Вера Йоурова, почти всички оратори разкритикуваха огромната сила на социалните медии и тяхното обезпокоително въздействие върху политиката и свободата на словото.
Посочвайки различни решения на платформите да цензурират съдържание и профили, голямото мнозинство от евродепутатите подчертаха липсата на ясни правила и прозрачност в практиките на големите технологични гиганти и призоваха Комисията да разгледа въпроса в законодателния акт за цифровите услуги и законодателния акт за цифровите пазари, както и като част от Плана за действие за европейската демокрация.
Повечето оратори се фокусираха върху необходимостта да се осигури правна сигурност при премахването на съдържание и да се гарантира, че тези решения се вземат от демократично отговорни органи, а не от частни дружества, за да се гарантира свободата на словото. Сред повдигнатите въпроси също така бяха: необходимостта от защита на демокрацията и ценностите на ЕС чрез борба с дезинформацията и нарастващите усилия за тяхното подкопаване или подбуждане към насилие; използването на технологии за засилване, а не за ограничаване на политическия дебат, като същевременно се адресира въпросът за разпространението на изказвания, подбуждащи към омраза, и дискриминацията онлайн; прозрачността на алгоритмите, използването на лични данни и ограничаването (или забраната) на практиките на „микротаргетиране“ и профилиране с цел коренно трансформиране на бизнес моделите на технологичните гиганти; проблемите, причинени от появата на технологични монополи и тяхното въздействие върху медийния плурализъм, както и върху плурализма в публичните дебати; погрешното разделение между онлайн и офлайн сферите и необходимостта от правила, които обхващат всички аспекти на живота; и системните рискове, както и вредите за обществото и икономиката, които големите платформи могат да причинят или изострят.


През октомври 2020 г. в своите препоръки относно законодателния акт за цифровите услуги, Европейският парламент подчерта, че отговорността за прилагането на закона трябва да се носи от публичните органи и че в крайна сметка решенията следва да се вземат от независима съдебна власт, а не от частни търговски организации.

Европейските избори през 2019 г. бяха защитени от дезинформация чрез Плана за действие на ЕС и Кодекса за поведение за платформите на Европейската комисия. В контекста на Плана за действие за европейската демокрация, обаче, Комисията потвърди, че мерките за саморегулиране трябва да бъдат заменени с комбинация от задължителни мерки и мерки за съвместно регулиране, за да се защитят по подходящ начин основните права на потребителите и да се регулира модерирането на съдържание.


Парламентът също така наскоро се изказа срещу влошаването на основните права, обезпокоителното състояние на свободата на медиите в ЕС и кампаниите за дезинформация онлайн от чуждестранни и от участници на местно ниво.

Най-четено

Темите от "Свят"

Етикети