Търговците от ГУМ-Дупница ще плащат 30% по-нисък наем заради ограниченията

DenNews.bg
26.10.2021
размер на текста:

 Освобождават се частично от заплащане на 30 % от дължимите месечни наемни вноски всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, през който са ограничили своята дейност, считано от 21.10.2021г. до 30.11.2021г.,вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021г.на Министъра на здравеопазването. Това предложение е на кмета инж. Методи Чимев и предстои да се приеме на предстоящата сесия на местния парламент на 29-и октомври, която ще бъде неприсъствена. Всеки от съветниците може да представи в деловодството на Общински съвет Дупница попълнен и подписан формуляра за неприсъственото гласуване, който ще бъде изпратен на електронната поща, декларирана от общинските съветници за комуникация с Общинския съвет.
2. Общински съвет – гр. Дупница възлага на управителя на “ГУМ - Дупница” ЕООД изпълнението на приетото решение.
3. Горните обстоятелства, следва да бъдат установени с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаване на дейността на физическите и юридическите лица - наематели.
4.Общински съвет-Дупница, на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение за защита на особено важен обществен интерес като от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда
По предложение на кмета Методи Чимев ще бъдат  приети  Дългосрочна Програма за насърчаването на енергия от възобновяеми източници /ВЕИ/ и биогорива за периода 2021-2030 г. Община Дупница, както и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2021 - 2024 г.

Предстои и приемането на нова Наредба за преместваемите търговски обекти, както и осъществяването на рекламна дейност.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети