Топъл обяд и топла дума за 114 души от община Кочериново в условията на пандемията

DenNews.bg
27.01.2021
размер на текста:

Община Кочериново стартира проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19", чиято продължителност е до 27 април тази година.
Топъл обяд на територията на община Кочериново ще получават 114 лица, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си. Всеки работен ден потребителите на социалната услуга ще получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии по проекта се предоставя и десерт. Стойността на 1 храноден за 1 лице e 2.70 лв. Доставката на храната е по домовете на потребителите. Изготвя се седмично меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Храната се приготвя и доставя по домовете на потребителите в работни дни от избран доставчик – ЕТ „ Чавдар Трайков - НЕВЕН 2000”.
По проекта "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Кочериново" служители на  Община Кочериново ще осъществяват съпътстващи мерки и оказват подкрепа на потребителите чрез индивидуални срещи, при спазването на всички противоепидемични и санитарно - хигиенни изисквания с цел ограничаване на разпространението на COVID -19. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни материали сред консултираните лица, спазвайки всички противоепидемични мерки, предвид епидемията от COVID-19.
Допустими целеви групи са:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Продължава приема на Заявления – декларации по проекта. Желаещите могат да подават документи в Информационния център на община Кочериново /партера на общината/. Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от Дирекция „Социално подпомагане“ - Бобошево. Документите за кандидатстване са налични в сградата на община Кочериново /на партера/.

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети