Община Дупница обяви обществено поръчка за сондаж на минерална вода в село Бистрица

DenNews.bg
24.09.2020
размер на текста:

 Община Дупница обяви днес обществената поръчка за "Сондажно хидрогеоложко енженерингово изпълнение за проучване за темоминерална вода на територията на село Бистрица".
Инвестиционното намерение е за изграждане на сондажен кладенец за добив на термоминерална вода, като се предвижда сондажа да достигне до дълбочина 1100 m. За локализиране на най-подходящото местоположение за изграждане на експлоатационен сондаж за добив на термоминерална вода са проведени теренни обширни хидрогеоложки проучвания, от които са избрани три участъка, на които са проведени геофизични изследвания. Избраната перспективна площадка за изграждане на сондажния кладенец попада в поземлен имот в местността Арнаутски ливад. Прогнозната стойност на поръчката е
646 583 без ДДС.
Кандидатите, които ще участват в поръчката трябва да реализират следните видове дейности - изготвяне на конструктивен и технологичен проект, подготовка на площадката, фундаментни работи, шахта и направление, електроснабдяване, водоснабдяване, мобилизация и монтаж на сондовата апаратура и съоръжения, сондиране и укрепване на сондажа с обсадни колони, пълен комплект лабораторни изследвания на разкритата термоминерална вода: физико - химични, радиологични, микробиологични и други. Минимални параметри на сондовата апаратура са товаропроводност - 755 kN (килонютона) ихидравлична мощност от 400 kW (киловата).
Максималният срок за реализация е 90 дни, а крайният срок за подаване на документи е 14 октомври тази година, след което в открито заседание ще бъдат отворени офертите.
Както е известно, екипът на професор Щерев в продължение на 2 години извършваше проучвания в района на село Бистрица и при обобщаване на изследванията си декларира минерална вода около 60 градуса на дълбочина между 900 и 1200 метра, а очаквания дебит, който ще се цели да бъде "уловен" е 25 л/сек.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети