Прокурори изслушват кандидат за член на ВСС

DenNews.bg
19.09.2020
размер на текста:

 Общото събрание на прокурорите за избор на член на Висшия съдебен съвет изслуша Евгени Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура и кандидат за член на Висшия съдебен съвет.

Евгени Иванов има над 21 години юридически стаж, изцяло в системата на Прокуратурата на Република България. Професионалната му кариера започва на 01.01.2000 г. като военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – София. От 2005 г. до 2010 г. е прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, като през периода от 2006 г. до 2008 г. е командирован във Военно-апелативна прокуратура, а в периода 2010 – 2012 г. е заместник административния ръководител. От 12.03.2012 г., до настоящия момент е прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

През 2001 г. става член на Асоциацията на прокурорите в България /АПБ/, а през 2007 г. става член на Комисия „Професионална етика“ към АПБ. От 2010 г. до 2013 г. Евгени Иванов е заместник-председател на АПБ, а след това и към момента е председател на Управителния й съвет. От 2013 г., до настоящия момент е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет /ВСС/. От 2016 г., до настоящия момент е член на Съвета по прилагане на актуализираната стратегия към Министерството на правосъдието, а от 2020 г., до настоящия момент е съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС. Евгени Иванов съчетава професионалното си развитие с преподавателска дейност в Националния институт по правосъдие, като член на програмния съвет на института, участвал е в работната група към ВСС за изготвяне на Кодекс за етично поведение на българските магистрати и става съавтор на издаденото от ВСС „Помагало за работа на етичните комисии“. Понастоящем е включен в създадената в Прокуратурата работна група за проучване на проблеми в прокурорската практика и изготвяне на експертни предложения за промени в НК и НПК. През 2009 г. е награден с плакет от главния прокурор на Република България за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, а през 2015 г. е удостоен с почетен знак на Съюза на юристите в България за професионални успехи и заслуги за дейността на съсловния живот.

Представянето си пред Общото събрание на прокурорите, Евгени Иванов започна с благодарност към всички колеги, включили се в събитието и заявили подкрепа към кандидатурата му. Той заяви, че приема това като израз на уважение към институцията на Прокуратурата, което му дава кураж, сила и увереност. Кандидатът заяви, че: вярва „че авторитетът и доверието в Съдебната власт не се полагат по право, а трябва да се заслужат както доверието на обществото, така и на всеки един магистрат.“ Според него отстояването на независимостта на прокуратурата като част от Съдебната система ще преодолее рисковете от нарушаване на върховенството на закона, защото България е правова държава „и ще продължи да бъде правова държава, защото ни има нас магистратите. Във времена, като днешните, българската прокуратура ще продължи да показва воля твърдост и непримиримост към опитите за намеса в независимостта ни“.

Евгени Иванов заяви, че няма да се спира на Концепцията си за дейността на Висшия съдебен съвет, която е достъпна на интернет сайта на Съвета и сподели своите виждания за мястото и ролята на прокуратурата в съдебната власт като акцентира върху нейната институционална независимост и възможностите за нейното отстояване и защита. Евгени Иванов коментира възможните промени с оглед осигуряване на по-добри условия за дейността на прокурорите и повишаване на авторитета и уважението към професията и магистратите.

Кандидатът отговори на въпроси, свързани с отстояване на независимостта и авторитета на Прокуратурата, личната му ангажираност със защита на прокурори, атакувани от лица, срещу които се водят наказателни производства, в случай че бъде избран за член на ВСС, както и ще продължи срещите си с магистрати.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети