За порена година КНСБ-Дупница ще проведе обучение на безработни за придобиване на професия

DenNews.bg
05.06.2020
размер на текста:

 За поредна година в КНСБ-Дупница ще проведе обучение на 71 безработни от региона за придобиване на професионална квалификация.
Проектът е насочен към развитие на човешкия капитал за по-бърза адаптация във връзка с развитието на пазара на труда, което от своя страна е свързано с трансформация на работните места, което изисква нови умения, нови компетентности и преквалификация.
Обучението ще е за придобиване професии „Болногледач“, специалност „Здравни грижи“ в Дупница и в Рила; „Помощник възпитател“, специалност „Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца“ в Дупница и Бобов дол; „Социален асистент“, специалност „Подпомагане на деца“ в Дупница.
С преквалифицирането на безработните лицата КНСБ се стреми, да им помогне да се реализират успешно на пазара на труда, да бъдат по-мотивирани , по-активни и да бъдат по-уверени в придобитите по-време на курса умения.
Обученията ще бъдат с продължителност 300 учебни часа и ще завършат с полагане на изпит. На успешно завършилите ще бъдат издадени удостоверения за професионално обучение.
Всяко безработно лице ще получава по 10 лв. стипендия за всеки присъствен ден.
На 9,1 % от успешно завършилите обучението, ще бъде осигурена субсидирана заетост на пълно работно време за период от 3 месеца и трудово възнаграждение в размер на минималната работна заплата за страната плюс допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в КТ и нормативните актове за неговото прилагане.
Проект „Нови умения – нови възможности“ ще обхване продължително безработни лица; безработни без или с не търсена на пазара на труда професионална квалификация, независимо от възрастовата група; безработни младежи до 29 год.; безработни над 50-т годишна възраст; безработни лица с трайни увреждания; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.
Стартирането на проект „Нови умения – нови възможности“ на територията на регион Дупница е от 16 до 26 юни. Заявления за включване в обученията се подават в Бюро по труда-Дупница и филиалите в Бобов дол и в Кочериново.
Повече информация може да получите в офиса на КНСБ-Дупница или на тел. 0888831721 и 0895006014.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети