ВЕЦ "Яхиново" вече ще има право да ползва водата на язовир "Дяково", само ако е пълен минимум с 28 млн. куб. м.

DenNews.bg
05.05.2020
размер на текста:

 Министърът на околната среда и водите Емил Димитров се срещна с кметовете на населени места в района на Дупница, които ползват водите на язовир „Дяково“. В срещата участваха заместник областният управител на област Кюстендил Матей Попниколов, ръководителите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, на „ВиК ЕООД“, гр. Дупница, „Напоителни системи“ ЕАД, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, ДНП „Рила“ и на дирекция „Управление на водите“ на МОСВ.
Министър Димитров заяви пред участниците в срещата, че неговата визия за решаване на проблемите с водоснабдяването в района и за предотвратяване възникването на кризи, каквито е имало в предходни години, е необходимо нивото на язовира да достигне 25 млн. м3, което се очаква да стане до началото на следващата седмица. След неговото допълване от притока от деривациите до 1/3 от обема, останалите 2/3 от обема ще се разходват за питейно-битово водоснабдяване на населените места, за напояване и за нуждите на предприятията в района.
Според министъра с постигането на ниво на запълване от над 25 млн. м3 в язовира ще бъдат задоволени всички нужди на населението, промишлеността и земеделските производители. Освен това с предприетите мерки ще бъдат осигурени достатъчно водни количества за задоволяването на потребностите на региона в следващите две години, дори при липса на достатъчен приток.
След срещата беше взето решение в отговор на исканията на обществеността, кметовете на населени места и областната управа МОСВ да пристъпи към служебно изменение на разрешителното за водоползване на ВЕЦ „Яхиново“, като ще се разреши ползването от ВЕЦ-а на водни количества от рилските деривации само при обем на язовира не по-малък от 28 млн. м3.


Съгласно предоставената справка от „Напоителни системи“ ЕАД за състоянието на яз. „Дяково“ към 4.05.2020 г. постъпващият приток в язовира е 3,132 м3/ сек. Притокът е по-голям от размера на дневния разход, който е 0,044 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 22,018 млн. м3, което е с 1 139 000 м3 повече от обема на 30.04.2020 г. Общият обем на язовир „Дяково“ е 35,400 млн. м3, като от него мъртвият обем е 2,0 млн. м3, а санитарният обем за питейно-битово водоснабдяване е 6 млн. м3, или общо 8 млн. м3. Наличният полезен обем за използване за питейно битово водоснабдяване към 04.05.2020 е 14,018 млн. м3.
Предприетите през изминалите 3 месеца съвместни действия с „Напоителни системи“ ЕАД доведоха до акумулиране на водни количества в язовира над 50% от общия му обем. Затова са разрешени заявените количества от ползвателите, както за питейно-битово водоснабдяване така и промишлено водоснабдяване, напояване и енергетика.
В графика за м. май разрешените за ползване обеми от язовира са в размер на 0,503 млн. м3, от които: 0,075 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване за „ВиК ЕООД“, гр. Дупница, 0,075 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване за “Кюстендилска вода” ЕООД, 0,172 млн. м3 за напояване, 0,162 млн. м3 за ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД (от които 0,015 млн. м3 за питейно-битово водоснабдяване и 0,144 млн. м3 за промишлено водоснабдяване, в т.ч. 0,003 м3 за питейно-битово водоснабдяване на с. Палатово, осигурявани през Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) на ТЕЦ Бобов дол), 0,002 млн. м3 за „Ай Ви Пи Комършъл“ ЕООД, (от които 907,17 м3 за питейно-битово водоснабдяване и 750 м3 за пожарогасене), 0,010 млн. м3 за “Балканфарма-Дупница” АД (от които 0,008 млн. м3 за промишленост и 0,002 млн. м3 за допълване на противопожарните системи), 0,0074 млн. м3 за зона “Пиперево”.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети