ТЕЦ "Бобов дол": . От 1993 г. село Палатово ползва безвъзмездно помпената станция от нас за доставка на вода

DenNews.bg
26.05.2020
размер на текста:

  Във връзка с публикувана информация за организираната подписка на село Палатово и подготовка на протест, както и намесването на името на централата, бихме искали да изразим позицията си с цел изясняване на всички относими факти и обстоятелства по проблема.


1. ТЕЦ Бобов дол никога не е имал договорни отношения с община Дупница или с.Палатово за доставка на вода за питейно-битови нужди от язовир Дяково през пречиствателна и помпена станция, находяща на територията на централата. От 1993 г. селото ползва безвъзмездно помпената станция на ТЕЦ Бобов Дол за доставка на вода, без ТЕЦ-ът да е страна в отношенията между с.Палатово и ВиК Дупница.

2. Община Дупница е подготвила проекти за ново водоснабдяване на няколко села, между които и с. Баланово и с. Палатово. Във връзка с тези проекти, ТЕЦ Бобов дол е подарил по собствена инициатива помпена станция за водоснабдяването, но тези проекти на този етап все още не са реализирани.

3. Към настоящия момент ТЕЦ Бобов дол, безвъзмездно, за своя сметка поддържа помпената станция, за да водоснабдява село Палатово. Количествата вода, които се подават към селото, се определят от институциите с месечни графици с определени обеми и ние нямаме контрол върху тях. Дружеството подава на селото разрешеното количеството вода по утвърдения график за съответния месец.

Засягане на името на ТЕЦ Бобов Дол в медийното пространство се създава усещане, че някой има желание да използва централата за да може да създаде сензация.
Ние смятаме, че с годините сме помогнали достатъчно на жителите на село Палатово, имайки предвид, че не сме били задължени да го правим. Осигурили сме и сме дарили, и нищо не сме искали в замяна.
Бобов Дол не е доставчик на вода и ВИК оператор и не може да изземе функциите на институциите, нито да поеме какъвто и да е ангажимент към жителите на село Палатово.
Това могат да направят само и единствено кметът на село Палатово съвместно с институциите на местно и национално ниво.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети