Екоминистерството предупреди за опасност от наводнение, река Джерман при Дупница е с високи води

DenNews.bg
19.05.2020
размер на текста:

Писма с предупреждения за предприемане на спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла и за защита и уведомяване на населението за възможни наводнения са разпратени до всички областни управители и кметове по разпореждане на екоминистър Емил Димитров.
Действията са наложителни предвид прогноза на НИМХ за очаквани интензивни валежи от 20 май.
В рамките на своите компетентности по Закона за водите, кметовете и областните управители е необходимо да предприемат необходимите дейности за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високи води и недопускане на наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.
Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми.
От ежедневната справка на МОСВ, изготвена на база данни на Напоителни системи става ясно, че в язовир „Дяково“ постъпилият приток вчера е 5,023 м3/ сек., което означава, че притокът е по-голям от размера на дневния разход, който е 3,751 м3/ сек. Наличният обем в язовира е 24,666 млн. м3, с 199 000 м3 повече от обема на 15.05.2020 г., от които (2 млн. м3 мъртъв обем и 6 млн. м3 санитарен обем за питейно-битово водоснабдяване равно 8 млн. м3 общо). Наличният полезен обем за използване за питейно битово водоснабдяване се увеличава и е 16,666 млн. м3.
През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в Югозападна България са останали без съществени изменения. Колебанията на речните нива за река Струма са от -8 см до +4 см. Водните количества на реките във водосбора на р. Струма са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е река Джерман при Дупница.
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети