Софийска районна прокуратура предаде на съд кандидат за младши съдия за представяне на неистински препоръки

DenNews.bg
24.04.2020
размер на текста:

Днес Софийска районна прокуратура е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Емил И. за това, че съзнателно се е ползвал от неистински частни документи – препоръка, на която е придаден вид, че е подписана от адвокат Ж.И. и препоръка, на която е придаден вид, че е подписана от главен юрисконсулт Л.П., като е представил документите към заявление за участие в конкурс за младши съдии, за да докаже пред Комисията по атестирането и конкурсите към съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, че има право да участва в обявен конкурс за младши съдии, като от Емил И. за самото съставяне на документите не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр.чл.309, ал.1 от НК.

Към 2019г. обвиняемият Емил И. решил да участва в обявен конкурс за заемане на длъжността „младши съдия”. За целта, към заявление за участие в конкурса, Емил И. следвало да приложи набор от документи, между които и най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност. В тази връзка, Емил И. решил да се обърне към свои познати Л.П. и Ж.И. По молба на обвиняемия, Л.П. – главен юрисконсулт, написал препоръка на Емил И. за участие в конкурс за младши съдии, подписал същата и му я предоставил. Отправяйки същата молба и към адвокат Ж.И., последният категорично отказал да даде препоръка на обвиняемия. Независимо от категоричния отказ от страна на Ж.И. да състави поискания от Емил И. документ, както и наличието на съставен такъв от Л.П., по неустановен начин обвиняемият се сдобил с неистински документи – два броя препоръки, на които бил придаден вид, че са съставени от Л.П. и Ж.И. Така съставените неистински частни документи били представени от обвиняемия на 13.02.2019г. в сградата на Висш съдебен съвет и приложени от обвиняемия към подаденото от него заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „младши съдия”.

Предстои наказателното производство срещу Емил И. да продължи в съда.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети