Кметът на Дупница забрани паленето на огън на по-малко от 100 м. от горските територии

DenNews.bg
15.04.2020
размер на текста:

 Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев определи пожароопасния сезон в горите на територията на община Дупница от днес до 30 октомври 2020 г. С нея се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по малко от 100 м. от границите на горските територии. Кметовете и кметските наместници да създадат необходимата организация за недопускане паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, следжътвени остатъци и други площи със суха трева. В населените места, на които поземления фонд граничи с горския фонд да се организират дежурства през почивните дни. Да се проведе разяснителна работа сред населението при извършване на пролетното почистване в личните дворове и земеделските земи, паленето на горими отпадъци да става при стриктно съблюдаване на следните правила за пожарна безопасност. Да не се извършва паленето на горими отпадъци до сградите, горски масиви, слогове и крайпътни ивици, да не се извършва палене на горими отпадъци при наличие на вятър. При необходимост от палене на горими отпадъци, огньовете да не се оставят без наблюдение и неизгасени. За всеки конкретен случай да се предвидят средства за гасене – съдове с вода, лопати и тупалки. Ползвателите на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при гасенето им. Лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112 или 0879 523 474.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети