Директорът на Бюро по труда-Дупница: Сроковете са регистрация на новоосвободените безработни са удължени

DenNews.bg
14.04.2020
размер на текста:

-Г-жо Илиева, колко са новорегистрираните безработни за срока на извънредното положение в Бюро по труда-Дупница?

 

-Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница обслужва общините Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Кочериново, Бобошево и Рила. По предварителни данни новорегистрираните безработни за срока на извънредното положение 16 март – 01 април на територията на тези общини са 226 лица, а спрямо същият период на миналата година за 288, т.е. въведената извънредна ситуация не е повлияла на работодателите, които развиват дейност на територията на Бюрото по труда – Дупница през първите две седмици от въвеждане на извънредното положение. Ситуацията се променя след 1 април и при следващо интервю, след обработване на данните съответно за месец април ще предоставим актуална информация.


-Има ли фирми/производства, които са освободили по-голяма част от всички служители/работници? Колко са те?


-След въведената извънредна ситуация в страната след 13 март има нарастване и увеличаване на броя на регистрираните безработни лица на територията на Бюрото по труда – Дупница. В този период, разбира се, че има и работодатели, които са преценили да освободят целия си персонал, т.е. всички работници и служители. На територията на Бюрото по труда – Дупница такива са пет фирми.

 

 

-Кои са най-засегнатите сектори, т.е. какви професии излизат като безработни най-често?


-Най-засегнатите отрасли на територията на Бюрото по труда-Дупница са преработваща промишленост, строителство, търговия, транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, култура, спорт и развлечения, индустрия и машиностроене. Професиите са сервитьори, готвачи, строителни работници, шивачи, продавач консултант, общи работници в промишлеността.


-Колко заявления от работодатели са подадени към този момент за получаване на компенсация?


-Към 10.04.2020 г. са подадени 33 броя заявления от работодатели за 481 брой работници и служители.


-Какъв е срокът, в който съкратените служители/работници трябва да се регистрират в Бюро по труда след прекратяване на договорите им?


-Обръщаме внимание, че за периода на извънредното положение нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат. Документите за регистрация в Бюрото по труда и за получаване на обезщетения за безработица могат да бъдат подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение и ще се смятат за подадени в срок, без лицата да търпят санкции.
Освен това напомняме също, че вече регистрираните лица, които имат насрочени срещи с трудовия си посредник, не е необходимо да посещават Бюрото по труда в периода на извънредно положение.


-Може ли да направим сравнение и между свободните работни места за този период на миналата година и сега-има ли спад в броя свободни места и съответно интерес от страна на работодатели да наемат служители/работници?


-След обявяване на извънредното положение заявените свободни работни места са 36 , а спрямо същият период на миналата година са 273, т.е. има значителен спад при заявените свободни работни места.

 

 

-Има ли фирми/производства от региона, които сега да разширяват дейността си и да търсят допълнителни служители/работници?

 

-Да, има и такива работодатели. На територията на Бюрото по труда – Дупница такива са двама работодатели, които развиват дейност в сферата на шивашката промишленост и дървообработването. Същите допълнително са заявили през месец април 2020 г. 60 свободни работни места.


-Има ли регистрирани безработни, които са се завърнали от чужбина заради пандемията и колко са те?


-Към края на месец март на територията на Бюрото по труда Дупница са регистрирани само 3 /три/ лица, които са се завърнали от чужбина. Напомняме, че Агенцията по заетостта изисква от клиентите на Бюрата по труда, които са се завърнали от чужбина, да спазват 14-дневния карантинен период от тяхното пристигане. Не се допускат в териториалните офиси лица, за които не е изтекъл карантинния срок, а за установените случаи на нарушение се уведомяват компетентните органи. В допълнение, всеки желаещ да ползва присъствена услуга, първо ще попълва декларация, че не е пребивавал извън страната през предходните 14 дни и ще носи отговорност за декларирани неверни данни.


- Г-жо Илиева, бе обявено, че Германия вече търси сезонни работници, включително от България. Какво трябва да знаят хората и какво трябва да предприемат, ако имат желание да заминат отново на работа в Германия или друга страна на фона на извънредните мерки?


-На официалната страница на мрежата за европейска трудова мобилност няма заявени свободни работни места за сезонна заетост в сферата на селското стопанство. Освен това Агенцията по заетостта продължава призива си „Останете си вкъщи!” и обръща внимание на лицата, които ползват услугите на териториалните поделения внимателно да преценят рисковете за собственото си здраве и здравето на хората около тях в периода на прилагане на засилени мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.


-Моля, обяснете и чисто практично. Ако един човек се регистрира като безработен сега, началото на месеца, то кога ще трябва да се яви за подпис, има ли други изисквания към него и съответно кога ще започне да получава обезщетение?


-Ако безработно лице търсещо работа е регистрирано в началото на месеца, следващата дата за посещение в Дирекция „Бюро по труда“ е в рамките на едномесечен срок. Но както вече информирахме, лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, не е задължително да посещават Бюрото по труда в периода на извънредно положение. С тях се свърза трудовият им посредник по телефон или електронна поща, за да уточнят необходимите действия в този период. Бюрото по труда е предприело действия за своевременно информиране на клиентите си чрез телефон, SMS, електронна поща, медии, както и със съдействието на местната власт чрез публикувани съобщения в кметствата и масово посещавани обекти в малките населени места. На лицата, които не са посочили или имат промяна в данните за контакт, препоръчваме сами да се свържат с Бюрото по труда.

 

-Спазват ли гражданите противоепидемичните мерки при посещението си в Бюро по труда-Дупница, защитени ли са служителите на Бюрото и спокойно ли работят?


-Да, гражданите се стремят да спазват противоепидемичните мерки при посещението си в Бюрото по труда. Като териториално поделение на Агенцията по заетостта сме се съобразили с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива към обществеността за ограничаване на контакти и срещи. Клиентите на дирекцията се обслужват по който са създадени условия за спазване на дистанцията между отделните лица. Служителите на Бюрото по труда – Дупница, както и служителите от прилежащите Филиали в Бобов дол, Сапарева баня и Кочериново са оборудвани със съответните защитни и дезинфекционни средства и материали и работят нормално.

Последни интервюта

Етикети