ВАЖНО за хронично болните! Вижте указанията на РЗОК-Кюстендил за изписването на лекарства

DenNews.bg
17.03.2020
размер на текста:

Районната здравноосигурителна каса-Кюстендил уведомява гражданите, че във връзка с въведеното извънредно положение и с цел избягване на напрежение и струпване на пациенти в лекарските кабинети при обслужване на хронично болни лица за издаване на рецепти по протоколи и рецептурни книжки, се въвежда следния режим на предписване и отпускане на лекарствените продукти:

1. За протоколи, изтичащи в периода до 16.04.2020 г., които не изискват промяна на терапевтичната схема, ще бъдат служебно продължени за срок до 1 (един) месец, считано от датата до която е валиден всеки протокол. Не е необходимо хартиените протоколи да бъдат презаверявани.
Поради специфика на лечението не се удължава срока на протоколите за заболявания, включени в следните Изисквания, публикувани на интернет страницата на НЗОК:
- Хроничен вирусен хепатит С;
- Хемангиом в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ;
- Бронхопулмонална дисплазия.
2. Лекарствени продукти по протоколите по т.1 могат да се отпускат по следните начини:
- на пациенти, които са се обърнали към личния си лекар, могат да бъдат издадени рецепти, свързани с тези протоколи;
- отпускане без представяне на рецепта, но само в аптеките, където е извършено последното отпускане по дадена рецепта, видно от рецептурната книжка – печат на аптека и вписаните данни от последната изпълнена рецепта.
II. Отпускане на лекарствени продукти, без издаване на рецепта от общопрактикуващ лекар/специалист, извън протоколите по т.1
Аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта. Отпускането се извършва в аптеките, където е последното отпускане по дадена рецепта (видно от печата в рецептурната книжка), съобразено с последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти.
При издадена нова рецептурна книжка или вписване на нова диагноза в рецептурната книжка - данните се попълват от общопрактикуващия лекар и аптеката може да отпусне лекарствените продукти без да се изисква заверка на рецептурната книжка в РЗОК.
При изчерпана рецептурна книжка, за срок от два месеца се разрешава допълване на страници, разпечатани от медицинския софтуер на лекарите.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети