Съдилищата в Дупница и Кюстендил спират откритите съдебни заседания до 13-и април

DenNews.bg
13.03.2020
размер на текста:

 Ръководствата на Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил и РС – Дупница уведомяват, че отлагат насрочените открити съдебни заседания в периода от 16 март до 13 април 2020 година, включително. Страните по пренасрочените дела незабавно ще бъдат уведомени, включително и по телефона.
В посочения период ще се разглеждат следните видове дела:

- наказателни дела по мерки за неотклонение;
- искания по ЗЕЕЗА;
- наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение «Задържане под стража»;
- дела по Закона за здравето;
- дела по искания за условно предсрочно освобождаване и дела със затворници;
- дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
- дела по несъстоятелност;
- дела по Закона за защита срещу домашното насилие;
- дела за осиновяване на деца;
- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения по СК, за назначаване на особен представител;
- всички други дела, по които срока за насрочване е до 7 дни;
- дела, които се разглеждат от дежурен съдия.

Ръководствата на съдилищата в Кюстендилски съдебен окръг апелират:
- Адвокатите и гражданите да извършват справки по дела приоритетно по телефона, чрез интернет сайта на съда и чрез Единния портал за електронно правосъдие, както и да се възползват от възможността да подават документи по дела по пощата или чрез куриерски агенции;
- Посещението в съдебната палата от граждани и адвокати да се извършва само в неотложни случаи при спазване на въведените в съда предпазни мерки;
- Препоръчва се на адвокатите и страните по делата при наличие на процесуална възможност да ограничат личното си явяване в съдебно заседание, освен в случаите на задължително процесуално представителство;
- Препоръчва се на адвокатите и страните по делата да подават писмени молби, становища и защити;
- Всички оплаквания, жалби, искания и др., гражданите могат да отправят по телефон, факс или чрез електронната поща на съда, по който дистанционен начин своевременно ще им бъде отговорено;

Окръжен съд – Кюстендил:
Телефон деловодство: 078 / 55 04 61
Електронна поща: delovodstvo@kos-bg.eu

Районен съд – Кюстендил:
Телефон регистратура: 078 / 55 07 90
Електронна поща: krs@krs-bg.eu

Районен съд – Дупница:
Телефони и ел. поща деловодства:
0701/5 10 17
drs_grdela@mail.bg
0879 80 72 44
drs_nakdela@mail.bg

Предприети са всички необходими мерки за дезинфекция на помещенията в Съдебните палати в Кюстендил и Дупница.

Със заповед на административния ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова, във връзка с ограничаване на разпространението на вирусни заболявания в Съдебната палата в гр. Кюстендил, се забранява достъпа на граждани и адвокати, както и извършването на справки в регистратурите, деловодствата и службите, за времето от 12- 13 ч.
В заповедта се определят и часовете за дезинфекция на помещенията в Съдебната палата, както следва:
От 08,00 ч. до 09,00 ч.;
От 12,00 ч. до 13,00 ч.;
След 17,00 часа.

 

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети