Касите на община Дупница ще работят с удължено работно време заради стартиране на данъчната кампания

DenNews.bg
04.02.2020
размер на текста:

 Данъчната кампания в Община Дупница стартира официално от утре, 5 февруари. Дължимите суми за Данък върху недвижимите имоти, данък МПС и таксата за битови отпадъци се заплащат на две вноски до 30 юни и до 31 октомври на календарната година

На платилите размера на задълженията в пълен размер до 30 април се прави 5 на сто отстъпка.

Задължените лица могат да платят на касите на Община Дупница (от 9 до 17,30 часа всеки работен ден), а за месеците март и април ще работят с удължено работно време от 8.00 часа до 18.30 часа без прекъсване. Плащания могат да бъдат направени и по банков път, чрез касите на " Български пощи" ЕАД или във всички каси на Изипей, И- Пей.

Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на Община Дупница, а разходването им е съгласно приетия от Общински съвет-Дупница бюджет, който включва издръжка на детски градини, ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища и др.,както и за капиталови такива.

Събраните приходи от Такса битови отпадъци се използва изцяло за поддържане чистотата на населените места на Община Дупница, като се разпределят за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на битовите отпадъци, поддържане на териториите за обществено ползване.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети