Кметът на Дупница предлага заплатата му да се увеличи с 1000 лева

DenNews.bg
21.02.2020
размер на текста:

Кметът на Дупница предлага месечното му възнаграждение да се увеличи с 1 000 лева, а тази на кметовете и наместниците- с 400 лева. Предложението му ще се гласува на предстоящата сесия на Общинския съвет следващия петък, ето какво гласи тя: 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
Работната заплата на кмета на Община Дупница е в размер на 2 200 лв., определена с Решение № 4 / 27.01.2017 г.
Работната заплата на кметовете на кметства Бистрица, Джерман, Крайници, Самораново, Червен брег и Яхиново е в размер на 860.00 лева. Същата е определена с решение № 19/25.01.2019 г. на ОбС-Дупница.
С оглед актуализацията на работната заплата във връзка с увеличаването на минималната работна заплата през годините и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и при условията на ПМС № 4 от 10 януари 2019 г. за изменение и допълнение на ПМС № 67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), ПМС № 3 от 15.01.2014г., както и Наредбата за работните заплати в държавната администрация, предлагам ОбС-Дупница да вземе следното
 

Общински съвет Дупница определя размерите на основните месечни работни заплати на кмета на Община Дупница и кметовете на населени места на територията на община Дупница, както следва:
1. Кмет на Община Дупница
1. 1. инж. Методи Христов Чимев 3 200 лв.

2.Кметове на населени места, поименно, както следва:
2.1.Кмет на с. Яхиново Софка Венчова Скоклева 1 260 лв.


2.2.Кмет на с. Крайници Мариана Кирилова Димитрова 1 260 лв..
2.3.Кмет на с. Самораново Райко Василев Цветков 1 260 лв.
2.4.Кмет на с. Бистрица Кирил Чавдаров Огненски 1 260 лв.
2.5.Кмет на с. Джерман Ангел Кирилов Цветков 1 260 лв.
2.6.Кмет на с. Червен брег Славчо Евгениев Димкин 1 260 лв.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети