Върховна прокуратура разпореди цялостна проверка на ВиК мрежата

DenNews.bg
19.02.2020
размер на текста:

Върховна административна прокуратура (възложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) незабавна проверка за състоянието на мрежата за водоснабдяване и канализация (ВиК) в страната. Проверката трябва да включи и изграждането на водопроводи, които не са пригодени за водоснабдяване, в резултат на което се създават предпоставки и за аварии, и за разпиляване на води, съобщиха от прокуратурата.
Проверката се извършва заради голямата обществена значимост на проблема, тъй като се засягат обществени интереси – според чл. 1 от Закона за водите (ЗВ), водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност по смисъла на Закона за социалното подпомагане (ЗСП), а ВиК услугите са дейности от обществен интерес (чл.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), се уточнява в съобщението.
Ще бъде проверено изпълнението на дейностите от ремонтните и производствените програми от утвърдените бизнеспланове, задължителни за ВиК оператора, както и влаганите материали, които съответстват по качество, предназначение и са придобити от ВиК оператора за влагането им в отчетените работи.
Другата проверявана област е годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги, включително и за намаляване на загубите на вода, заложени в бизнесплановете.
При непосредствено установяване на данни за извършено престъпление да се уведомят незабавно органите на МВР, съответната компетентна прокуратура, а обобщен доклад с пълните данни за резултатите от проверката и предприетите мерки от КЕВР да се изпрати на ВАП, указват още от прокуратурата.


Припомняме, че част от ВиК дружествата, включително ВиК-Дупница бяха обект на проверка от страна на ДАНС и Икономическа полиция. В нейния ход ВиК-Дупница предаде документи, които са изискани по списък по време на две отделни проверки.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети