Община Дупница обяви конкурс за избор на здравен медиатор за ромската общност

DenNews.bg
14.02.2020
размер на текста:

Община Дупница обяви конкурс за избор на здравен медиатор.
Изисквания към кандидатите са: завършено средно образование, принадлежност към местна уязвима етническа общност, познаване на здравните и социални проблеми на общността, владеене на езика на общността, комуникативни умения, компютърна грамотност (MS Word, Internet).
Кандидатите трябва да представят автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование и заявление по образец, което се получава в деловодството на Община Дупница или да се изтегли от интернет страницата на Общината на адрес: www.dupnitsa.bg
Крайният срок за подаване на документи е 13 март, включително.
Документите се подават в деловодството на Община Дупница всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

Постъпилите документи ще бъдат разгледани от комисия, след което ще се проведе интервю с одобрените кандидати.Здравният медиатор подпомага незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги. Отговаря за посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, включително и придружава нуждаещите се.
Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
Подпомагане при попълване на различни документи.
Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети