Община Кочериново търси медик за работа с възрастни хора и хора с увреждания

DenNews.bg
13.10.2020
размер на текста:

Община Кочериново удължи срока за избор на здравен консултант по проекта „Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново“, предвиждащ предоставяне на мобилни здравно-социални услуги на възрастни хора и хора с увреждания.
Минималните изисквания за длъжността на здравен консултант са: висше образование – завършена образователно квалификационна степен професионален бакалавър и/или средно специално медицинско образование (медицинска сестра, акушерка; фелдшер и други лица притежаващи медицинско образование), да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности.
Здравният консултант ще бъде ангажиран с измерване на кръвно налягане, осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, разпределение и прием на лекарствата в дома, съдействие при настаняване в болница, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, смяна на превръзки и др. Също така оказва помощ на потребителя при вземане на лекарства или ще изпълнява други първични медицински дейности, за които е оправомощен, само ако е налице информираното съгласие на потребителя или на неговия законен представител, изразено в писмена форма.
Здравният консултант ще бъде назначен на трудов договор.
Необходими документи за участие в подбора за заемане на длъжност са:
- попълнено заявление - по образец.
- автобиография;
- Декларация за завършено образование (ако е приложимо)
- копие от диплом за завършена степен на образование;
- копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността, за която се кандидатства – ако е приложимо.
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кочериново до 16.10.2020 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Най-четено

Темите от "Кочериново"

Етикети