Исторически музей-Дупница търси да назначи уредник в отдел „Етнология“

DenNews.bg
16.09.2019
размер на текста:

Исторически музей-Дупница обяви конкурс по документи и събеседване за заемане на длъжността „уредник" в отдел „Етнология". Одобреният кандидат ще бъде назначен на трудов договор с 6 месеца изпитателен срок. Основната дейност на уредника е да издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, свързани с бита и поминъка на населението от района, участва в изготвянето на експозиционни документи, организира временни и постоянни експозиции, подготвя обзорни и тематични беседи и научно-популярни материали и други.
Кандидатите трябва да са с висше образование – в областта на хуманитарните науки по специалности „История", „Етнология", „Културология" и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство и образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър",. Нужна е и компютърна грамотност.
С предимство са завършилите със степен „магистър" по „Етнология"
Необходими документи за участие в конкурса са писмено заявление за участие /свободен текст/, диплом за придобито образование и образователно-квалификационна степен – копие и оригинал за сверяване, Професионална автобиография, Документ за самоличност /копие/, Документ, удостоверяващ владеене на друг език /ако притежава – копие/, Документ, удостоверяващ професионален опит /ако притежава – копие/ и Документ за допълнителна квалификация /ако притежава – копие /. Одобрените по документи ще бъдат поканени за интервю и събеседване.
Документи за участие се подават лично в сградата на Община Дупница, ст. 15, до 16 октомври.
За повече информация на тел. 070148127; 079523520

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети