Дупница, довечера решаваме ще дишаме ли отпадъци или не!

DenNews.bg
12.09.2019
размер на текста:

Дупница, довечера ще покажем граждани ли сме или не сме, ще защитим ли правото си на чист въздух или не, ще заемем ли позиция или ще гледаме без реакция и в мълчание как тоновете боклук стават на дим над главите и в дробовете ни!

В 18 часа днес експерти от екологичните организации „Грийнпийс“ и „За Земята“ ще се срещнат с граждани на Дупница и региона в заседателната зала на хотел „Универсал“, за да дадат повече информация за рисковете от горене на отпадъци и как може да се присъединим към делото за отмяна на комплексното разрешително, даващо право на ТЕЦ „Бобов дол“ да гори отпадъци наред с въглищата.

 

БЕЗ ДА СЕ ПРАВИ ПРОМЯНА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ГОРЕНЕ НА ВЪГЛИЩА

 

БЕЗ ДА ИМАМЕ ЯСНА КАРТИНА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА, ПРИЧИНЕНО ОТ ГОРЕНЕТО НА ОТПАДЪЦИ – СТАНЦИИТЕ НЕ СЛЕДЯТ НИВАТА НА ФУРИНИ И ДИОКСИНИ, КОИТО СЕ ОТДЕЛЯТ ПРИ ГОРЕНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

 

БЕЗ ДА ИМА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

БЕЗ ДА ИМА ЗАМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

 

МОЖЕМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ КЪМ ДЕЛОТО ЗА ОТМЯНА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

 

МОЖЕМ ДА ПОДАВАМЕ СИГНАЛИ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ

 

МОЖЕМ ДА СЛЕДИМ КАКЪВ ДИМ ИЗЛИЗА ОТ КОМИНИТЕ НА ТЕЦА

 

ТРЯБВА ДА СИГНАЛИЗИРАМЕ ПРИ ВСЕКИ СЛУЧЙ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА И СЪМНЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМ

 


Ето какво казват Данита Заричинова от „За Земята“ и Меглена Антонова от „Грийнпийс“.

 

 


-На каква база е издадено комплексно разрешително и то дава ли гаранция, че процесът е напълно безопасен за хората и природата, както твърдят от ТЕЦ „Бобов дол“?

-През април 2019 г. ТЕЦ „Бобов дол“ получи ново разрешително за работа, което му позволява да изгаря нов вид гориво. Доскоро горивото на централата бе изяло въглища, като им се разрешаваше да изгарят единствено и само въглища, но от тази годна имат разрешително да изгарят и други неща, в случая битови отпадъци като пластмаса, опаковки, отпадъци от текстил и биомаса, т.е. отпадъци от растително производство. За нас това е проблем на няколко нива. От една страна не смятаме, че в централа, в която не се предвиждат никакви промени в горивната инсталация-инсталация, която е била построена и изградена за изгаряне само на въглища може безпроблемно да се сменя горивото без да се правят каквито и да било изменения. Това е единият аспект на притесненията ни, свързани с това комплексно разрешително. От друга страна те са свързани с това, че не е направена Оценка за въздействие върху околната среда, за която всъщност още преди години имахме дело и настоявахме да има такава оценка, но тя бе отказана от страна на РИОСВ-Перник.


В края на 2015 г. излезе първото инвестиционно предложение за ТЕЦ Бобов дол ТЕЦ Сливен, две успоредни предложения да се изгарят отпадъци в двата теца, като в РИОСВ-Перник обявиха, че няма нужда от ОВОС. Ние изпратихме, разбира се, становище, че според нас има голям риск и трябва да има такава оценка и след това започна съдебно дело. Ние загубихме делото, тъй като съдът определи, че задължителна оценка се прави при изгаряне на над 100 тона ново гориво на ден, а в инвестиционното предложение е записано, че ще се горят 96 тона на ден, така че те са под прага и няма нужда от ОВОС.

-На какво е базирано твърдението на ТЕЦ „Бобов дол“, че изгарянето е напълно безопасно, тъй като те дори имат изказване, че ще се горят хартийки? На какво изследване е базирано това предположение, че е напълно безопасно?

-Казва се, че ще се горят неопасни битови отпадъци, но всъщност първо изброените отпадъци са много разновидни-от пластмаса до текстил и второ те ще се горят заедно с въглища, като

 

филтрите, които има ТЕЦ „Бобов дол“ са създадени за емисиите при горене на въглища, а не при горене на отпадъци. При горене на отпадъци и то толкова разновидни има и други емисии, които нямаме гаранция първо как ще бъдат следени и как ще бъдат в норма.

 

Бих посочила диоксините и фураните, които

 

дори при специални инсталации, каквито има в страни като Холандия, се стига до прекомерно замърсяване над нормите. Това замърсяване го има при специални филтри, а какво да очакваме да се случва в ТЕЦ „Бобов дол“, която е една стара въглищна централа.

 

 

-Адекватно ли е измерването на замърсяването на въздуха с мобилните станции, които МОСВ изпраща на място?

-Трябва да направим разграничение. От една страна централата има собствено измерване, което резултатите те предават на съответните институции. От друга страна съответните градове имат собствени автоматични измервателни станции. За съжаление обаче в Дупница няма такава станция за измерване на факторите, свързани с качеството на въздуха. Отделно има и мобилни станции. Тъй като обаче Изпълнителната агенция по околна среда не разполага с безброй такива станции, те обикалят и съответно не могат да дадат цялостна картина за замърсяването в даден район. Те са за моментни ситуации-може да се види дали има моментно замърсяване. Това, за което ние се опасяваме, че в повечето случаи компонентите, които се измерват са свързани с изгаряне на конвенционални горива-това са серни диоксиди, азотни оксиди и фини прахови частици, които също се изхвърлят в атмосферата при изгаряне на гориво от отпадъци, но при горивото от отпадъци има други емисии, които се наричат устойчиви органични замърсители. „Интересното“ при тях е, че остават в околната среда за много дълъг период от време и се установява наслагването им в животински продукти като яйца и млечни продукти?

-В България това следи ли се?

-По-скоро не бих казала. Има периодично измерване на тези замърсители. Централата е задължена да прави замервания, но те не са регулярни и не дават пълна картина за цялостното замърсяване в района.

Ние имаме притеснения и за това, че

 

централата има история на неспазване на комплексното си разрешително. Има множество наказания, налагани от РИОСВ за неспазване на комплексното разрешително, които в последствие са потвърждавани и от съда. А има наказания, включително свързани с изгаряне на отпадъци.

 

От официални документи на централата виждаме, че макар през 2018 г. да не са имали официално комплексно разрешително за изгаряне на отпадъци, в годишния им доклад пише, че са изгорили 47 000 тона, което ако разделим на 365 дни в годината, това са над 100 тона на ден. Т.е. ако се върнем на процедурата по ОВОС, то те би трябвало, поне по наше мнение, е да се изисква от тях да се направи такава оценка, за да горят такива значителни количества отпадъци.


За нас е изключително важно да има голяма гражданска активност, защото, ако гражданите се интересуват повече от тази тема, следят делото, следят и какво се случва с контрола на институциите, тогава имаме много по-голяма прозрачност на тези процеси и имаме много по-голяма сигурност, че институциите няма да дават такива вид разрешения без съгласието на гражданите.

-Нека обясним, че сега делото тръгва в Административен съд-Кюстендил и е по жалба за отмяна на комплексното разрешително за горене на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“.

-Точно така.

 

В момента има спекулации, че ние се опитваме да спрем с това дело централата. Тя няма да спре да работи, ако това комплексно разрешително бъде отменено.

 

 

-Т.е. те ще имат право да горят само въглища?

-Да, ако това комплексно разрешително бъде отменено, на централата няма да е позволено да изгаря друг вид гориво, освен въглищното. Имали сме подобни дела.


-Как гражданите могат да се присъединят към делото и съответно какви ангажименти биха имали?

-За нас нерискования начин гражданите да се включат е като заинтересовани страни, защото това не налага плащане на съдебни такси и после при евентуална загуба на делото няма да има съдебни разноски за тях, т.е. този риск е изцяло отменен. Гражданите имат право да бъдат информирани за хода не делото и сами да представят аргументи.

-Довечера срещата е в 18 часа в хотел „Универсал“ в Дупница. Какво следва да направят желаещите да се включат в делото граждани?


-Предвиждаме да запознаем гражданите с делото, защо го водим и какви са детайлите. Също ще обясним как документално могат да се включат в делото-трябва да попълнят пълномощно с което упълномощават юрист да ги представлява и той да ги включи с молба като заинтересовани страни. Гражданите ще трябва да подпишат и декларация, че ни позволяват на нас, като организация, да можем да работим с техните лични данни, което на практика е това да ги предоставим на съда. За да може съдът да прецени дали те са заинтересована страна към делото.

-Какво друго могат да направят гражданите в случая?

-Могат да дойдат на заседанието в Адмистративен съд-Кюстендил на 24-и септември от 14 часа. Разбира се, могат да бъдат все по-активни и да изпращат сигнали до отговорните институции, ако усетят замърсяване или видят нещо, което ги притеснява. Наистина

 

местните хора са много важни в борбата на всички ни за чист въздух. Ние го дишаме този въздух и трябва да сме активни, когато виждаме проблем.

 

 

-Какви са рисковете за човешкото здраве и околната среда, особено на това, че в Дупнишкото поле и Големо село се гледа много селскостопанска продукция и животни?


-Рисковете потенциално са много при горене на отпадъци, както и за здравето на хората, така и за поминъка. Най-притеснителните замърсители при горенето на отпадъците, диоксините и фураните, първо се натрупват в животинските организми и по този начин достигат до човешкото тяло. Доказано е, че последиците влияят много силно върху човешкото здраве. А най-важното е, че не може да изчистим телата си от такъв вид замърсяване.

 

 

-Няма безопасни нива на замърсяване на въздуха. Дори когато говорим за влизане в норми.

 

Може да говорим за влизане в норми по закон или спрямо политически мерки, но това не означава, че ние здравословно може да дишаме това количество замърсяване, без това по някакъв начин да се отрази на нашето тяло, здраве, на децата ни. Всъщност това е основното ни послание-замърсяването на въздуха е много сериозен проблем. Обявен е от немалко институции за един от основните проблеми, свързани със замърсяване на околната среда и ефекта върху човешкото здраве. Смятаме, че е важно все повече и повече да се говори за този проблем, защото всякакъв вид горене на горива влияе зле и на нашето здраве, и на климата. А в момента се намираме в климатична криза, която също трябва да бъде адресирана, макар че някои хора да не смятат, че това е близо до тях, тя всъщност влияе на всички нас.

-От години зелените организации алармирате, че трябва да се премине към плавно затваряне на тецовете и да се премине към възобновяеми източници. Държавата чува ли повече това на фона на огромния проблем с горенето на отпадъци и горящите сметища в цялата страна?

-За момента смятаме, че политиката не е адекватна и смятаме, че много повече трябва да се насочим към дискусия за дългосрочни мерки, а не към мерки за временно решаване на тези проблеми. Да, можем да спрем временно-за няколко дни или няколко месеца дадена централа, но в един момент, когато се наложи да се осигури енергия, политиците отново ще разрешат на дадената централа да работи отново. А това по никакъв начин не решава в дългосрочен план проблемите, които имаме. Затова е важно гражданите да настояват властимащите да им предоставят дългосрочни политики, а не решения на парче.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети