Държавата оставила надзирателите в Бобов дол без застраховки за злополука повече от година

DenNews.bg
29.07.2019
размер на текста:

Над година надзирателите в затвора в Бобов дол са били без сключени застраховки за злополука и то по вина на държавата. Това стана ясно от дело, заведено в Районен съд-Дупница.
Надзирател, загубил трудоспособността си временно заради влошено здраве, осъди Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието за 1500 лв. обезщетение заради това, че не е бил застрахован срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука.
Ищецът се разболявл на 25 януари 2018 г. и постъпил в болница за операция на 26 януари, след което ползвал болнични и отпуск по болест 95 дни.
В иска си надзирателят сочи, че съгласно чл. 184, ал. 1 от Закона за МВР, служителите на МВР задължително се застраховат срещу смърт, временна неработоспособност или трайно загубена или намалена работоспособност вследствие на злополука за сметка на държавния бюджет. По време на отпуска си по болест, ищецът е получавал обезщетение за този социален риск. При завръщането си на работа, смятайки, че работодателят е изпълнил задължението си за застраховане, ищецът предявил претенция за изплащане на застрахователна сума пред „Животозастрахователен институт“ АД, по указание на работодателя си.
„Животозастрахователен институт“ АД е страна по застрахователен договор, предоставящ застрахователна услуга - групова рискова застраховка „Живот" на служителите на ГДИН. С писмо от 18.04.2018г. „Животозастрахователен институт" АД уведомило ищеца, че сключената групова рискова застраховка „Живот“, издадена по общите условия за застраховка „Злополука“ и застраховка „Заболяване“ е сключена на 25.01.2018г. и е с начало на действие 00:00 часа на 26.01.2018г. Т.е. застрахователят не носи отговорност за настъпилото събитие на 25.01.2018година –заболяване, регистрирано за първи път преди началото на срока на договора.
Оказало се, че преди този застрахователен договор е имало друг-със ЗК „Уника Живот“ АД, чийто срок на действие е бил до 15.01.2017,


т.е. от 16.01.2017 г. до 26.01.2018г. Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ не е изпълнила задължението си да застрахова служителите си.


Този факт не е бил известен на служителите, докато не са потърсили обезщетения за настъпили в този период застрахователни събития.
Ищецът счита, че като не е изпълнила задължението си да сключи задължителна здравна застраховка в негова полза, ответната ГДИН му е причинила вреди, изразяващи се в пропуснати от него ползи. Неизпълнението на това задължение на работодателя е неизпълнение на част от трудовоправните /служебни/ правоотношения между страните. Размерът на настъпилата вреда е равна на стойността на застрахователната сума, която би получил от застрахователя за настъпилия покрит риск, която според ищеца е в размер на 1800.00 лв.
Съдът прие, че надзирателят трябва да получи обезщетение от 15000 лв., тъй като това би бил размерът на обезщетението, което служителят би получил при сключена застраховка и настъпване на застрахователното събитие. За разликата над тази сума, до пълния предявен размер от 1800.00 лв., предявеният иск съдът отхвърли, като неоснователен.
Съдът отхвърли искането на ГД „Изпълнения на наказанията“ от присъденото обезщетение да се приспадне еднократна помощ от 300 лв., която е била изплатена на надзирателя, тъй като изплащането на застрахователни суми и изплащането на еднократни помощи се извършват на различни основания.
Решението на Районен съд-Дупница може да се обжалва пред Кюстендилски окръжен съд.

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети