Общините Дупница и Кюстендил работа с пълна пара по проекта за депото в село Джерман

DenNews.bg
17.07.2019
размер на текста:

За изграждането на депото за преработка на битови отпадъци в землището на дупнишкото село Джерман са регистрирани общо два проекта на стойност 21 065 940,60 лева по ОПОС са реги Проектите са за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и се изпълняват от Община Кюстендил и Община Дупница, като в обхвата на тяхното изпълнение са включени съответно общините Невестино и Трекляно, и общините Сапарева баня и Бобов дол. Това информират медиите от Областния информационен център в Кюстендил, където отчетоха броят на проектите и тяхната стойност за последните 5 години в област Кюстендил.

Деветдесет е общият брой на сключените договори в област Кюстендил от началото на програмния период – 01.01.2014 г., до настоящия момент. Договорите са за изпълнение на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода и са на обща стойност 90 104 208,67 лв. Това стана ясно по време на информационна среща, която се състоя днес в офиса на ОИЦ – Кюстендил.
Най-много проекти се изпълняват по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 29 проекта на обща стойност: 10 835 898,86 лева. 17 от проектите се изпълняват/са изпълнени от общинските администрации, останалите 12 от фирми.
На следващо място по брой на одобрени проекти е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – сключени са 27 договора на обща стойност 18 437 961,38 лева. Сред тях са нови 10 договора, сключени през месец юни т.г., които са за стартиране на самостоятелна стопанска дейност в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“. Седем от одобрените проекти ще се изпълняват на територията на община Кюстендил, останалите три са регистрирани в община Дупница. Производство на перилни и почистващи препарати и сапуни на основата на натурални и растителни суровини, създаване на 10 пилотни епизода на телевизионно предаване за комплексно представяне на малко познати туристически дестинации в България, производство на калъфки за туристически възглавници и на седалки за автомобили - микробуси и влакове са сред основните дейности, предмет на изпълнение на част от одобрените проекти. Останалите са в областта на ИКТ индустрията – създаване на мобилно образователно приложение, разработване и внедряване на иновативна технология за автоматизиран анализ на целеви групи в социалните мрежи, създаване на бизнес видео каталог и др.
По Оперативна програма „Региони в растеж“ са сключени 16 договора, 9 с Община Кюстендил и 7 с Община Дупница. Отделно от това са регистрирани и два договора на Агенция ,,Пътна инфраструктура“ – за ремонт на пътя до Рилския манастир и на отсечката Дупница – Клисура.

Три са регистрираните проекти по Оперативна програма „Добро управление“ – два на Община Кюстендил за осигуряване функционирането на ОИЦ – Кюстендил и един на сдружение ,,Младежки общински съвет - Кюстендил“. С по един одобрен проект в област Кюстендил са Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Програмата за морско дело и рибарство. Осем са проектите по Оперативна програма „Храни“. Три са договорите по подмярка 7.2. на Програмата за развитие на селските райони за ремонт/ реконструкция на общинска инфраструктура – два на Община Бобов дол и един на Община Сапарева баня.
Повече информация за одобрените проекти може да бъде открита в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020: http://2020.eufunds.bg/. 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети