Кметът на Бобошево забрани паленето на стърнища и пушене на цигари на по-малко от 50 метра от житни ниви и зърнени складове

DenNews.bg
05.06.2019
размер на текста:

Със своя заповед кметът на Бобошево Крум Маринов забрани паленето на сrьрнища, открит огън и други растителни остаrьци, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и разстояние, по-малко от 50 метра до тях и в районите на площадките и складовете за зърно и фураж.

За целта бе проведен и инструктаж с участниците в жътвената кампания от служители на пожарната.

Юридически и физически лида, осъществяващи дейности в земеделските земи трябва да направят следното:

1.Да пожарообезопасят земеделската техника, използвана в кампанията,

оборудването й с необходимите изправни пожаротехнически средства и

стандартни искрогасители, както и да не допускат необезопасени машини, съгласно Раздел V от Наредбата.

2..Преди започване на жътвената кампания при настъпване на восъчна зрялост на житните култури да се изорат противопожарни ивици с широчина 6 м. от пътища, горски насаждения, сметища, гробища и други и 10 м. от ЖП линии, газопроводи, петролопроводи и други пожароопасни обекти, съгласно чл. 9 от Наредба Ns 8121 з-968.

3.Преди започване на жътвата да уведомяват писмено РС"ПБЗН" за площи над 20 дка;

4.Кметовете и кметските наместници по населени места в общината да организират и провеждат мероrtриятия за опазване на селскостопанското имущество от пожари по смисъла на чл. 8, ал.1 от ЗОСИ.

 

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети