Приеха план за защита при бедствия за област Кюстендил

DenNews.bg
26.06.2019
размер на текста:

С три заседания под председателстването на губернатора Виктор Янев област Кюстендил се подготви за реакция при бедствия и намаляване на риска от възникването им.
Членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия съгласуваха единодушно Плана за област Кюстендил. В заседанието участваха представители на регионални институции и общините в областта. Пред присъстващите Ивета Борисова – н-к група, ОКИЦ, РДПБЗН, представи видовете опасности, включени в Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил. Тя описа ролите, функциите и отговорностите при реагиране на Областния щаб за изпълнение на плана.
На второ заседание Областния съвет за намаляване на риска от бедствия бяха представени подробно различните части на Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил – „Обща част“, „Горски пожари“, „Транспортни катастрофи“, „Наводнение“, „Радиационна авария“, „Свлачища“, „Снегонавявания и обледяване“ и „Земетресение“.
По време на Съвета също бяха представени и съгласувани постъпилите Общински планове за защита при бедствия на общините Бобов дол, Невестино и Бобошево. Акцент в работната среща бе и представянето на таблица за оценка на риска на опасностите и списък на функциониращи и уязвими обекти на територията на областта.
Членовете на Съвета взеха единодушно решение за приемане на разработения Областен план за защита при бедствия на област Кюстендил. Решението ще се изпрати за съгласуване със Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет.
В рамките на деня в Областна управа се проведе и заседание на Областния съвет по сигурност. Присъстващите бяха запознати с Областния план за защита при бедствия на област Кюстендил. Бе представен и списъкът на функциониращи и уязвими обекти на територията на областта, както и таблицата за оценка на риска на опасностите.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети