Кметът на Бобошево определи списъка с басейните за плувния сезон и забрани ползването на неохраняеми водоеми

DenNews.bg
20.06.2019
размер на текста:

 С цел намаляване на водния травматизъм през летния сезон на 2019 година в Община Бобошево, кметът Крум Малинов издаде заповед, с която нарежда къпането и плуването на граждани и гости на Общината да става само на охранявани места при наличието на разкрит спасителен пост, отговарящ на изискванията на Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водни площи.

II. За плуване и къпане да се използват следните водни площи в Общината:

1. Плувен басейн с.Слатино.

2. Почивна база на „Софарма”, м“.”Липовица”, землище с.Скрино. З. комплекс „Кабей” — землище с. Усойка.

Откриването на водните площи за къпане и плуване да стане след като комисията по водно спасяване към Общината и РИОКОЗ, РЦЗ, ОС на БЧК и РДВР издадат разрешение за това.

Със заповедта си Крум Маринов задължава стопаните на горецитираните водни площи да ги подготвят и пуснат в експлоатация след максимално обезопасяване и при най-строго спазване на Раздел II от Наредбата за водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи и хигиенните изисквания на РЗИ.

2. На всички разрешени къпални места да се назначат правоспособни спасители, съобразно тяхната квалификация и заверени лични

талони за 2019 г. от Водоспасителната служба при БЧК

З. Директора на ОУ гр.Бобошево, преди приключване на учебната

година да организира превантивна и разяснителна работа за безинцидентно къпане и плуване на учениците и децата по време на летния отдих.

4. Участъкът на МВР гр.Бобошево да съдейства за осигуряване на обществения ред в и около местата за къпане, да оказва съдействие при извършване на проверки по обезопасяване на водните площи.

Градоначалникът забранява изрично къпането и плуването на граждани и гости на Общината в неохранявани водни площи - язовири, реки, канали, малки водоеми и други водохранилища.

Определен е и съставът на комисията по водно спасяване:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Гергинов - зам.кмет на Общината

ЧЛЕНОВЕ:

2. Д-р Кънчо Ценов — лекар;

З. Петър Кираджийски -директор ОУ

”Св.св.кирил и Методий” Бобошево

4. Лъчезар Габровски —началник Участък на МВР

5. Цветанка Маринова- гл.спец.”ЗН и ОМП'

6 .Герги Мичов- мл.експ.”ОС”.

7. Йордан Стоилов— контрольор по Наредба N2 1

 

Най-четено

Темите от "Бобошево"

Етикети