Общинската болница в Дупница ще се яви като частен обвинител и граждански ищец по делото за безстопанственост срещу бившия управител Росен Тимчев

DenNews.bg
22.03.2019
размер на текста:

 Прокуристът на общинската болница в Дупница Мария Иванова иска лечебното заведение да се яви като частен обвинител и граждански ищец по делото, което предстои да се образува срещу Росен Тимчев по обвинението за безстопанственост. Това става ясно от докладна, внесена от Мария Жайгарова в деловодството на Общинския съвет, който като принципал трябва да вземе решение за конституирането на общинската болница като страна в процеса. производство пред първоинстанционния съд. Докладната вече е внесена за разглеждане за предстоящата сесия на местния парламент на 29-и март. Ето какво гласи тя:

В деловодството на ОбС Дупница е постъпило писмо вх. № 194/21.03.2019 г. на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница. С писмото прокуриста ни уведомява, че се е запознал с материалите по досъдебно производство № 39/2017 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Кюстендил. По досъдебното производство е привлечен като обвиняем Росен Ангелов Тимчев за престъпление по чл. 219, ал.1, във връзка с чл. 26, ал. 1, чл. 220, ал. 1 от Наказателния кодекс. Прокуристът на лечебното заведение е пожелал след като се запознаем с повдигнатите на бившия управител на дружеството обвинения, ОбС Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница да даде съгласие за конституиране на дружеството, като частен обвинител и граждански ищец в съдебното производство пред първоинстанционния съд.
Във връзка с изложеното и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 147, ал.1 от Търговския закон и чл. 18, ал.1, т. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Дупница върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам Общински съвет- Дупница, като едноличен собственик на капитала на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница да вземе следното:
Проект:

Р Е Ш Е Н И Е

1. Общински съвет – Дупница приема за сведение писмо с вх. № 194/21.03.2019 г. на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница.
2. Общински съвет – Дупница дава съгласие на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 109501412, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. „Свети Георги“ № 2, представлявано от прокуриста г-жа Мария Иванова Жайгарова да се конституира като частен обвинител и граждански ищец в съдебното производство пред първоинстанционния съд срещу подсъдимия Росен Ангелов Тимчев, за които престъпления е образувано досъдебно производство № 39/2017 г. по описа на ОСлО при ОП гр. Кюстендил.
3. Възлага на прокуриста на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на т.2 от настоящото решение, включително подаване на молба за конституиране в съдебното производство на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница, като частен обвинител и граждански ищец най-късно до започване на разпоредителното заседание пред първоинстанционния съд.

Говорителят на Окръжна прокуратура Мария Сиракова обясни, че преписката от Окръжното следствие все още не е постъпила в прокуратурата. Това ще стане ясно идната седмица, когато държавното обвинение ще започне разглеждането на преписката. В срок от 1 месец ще стане ясно дали обвинението ще бъде предявено в съда и дали ще бъде насрочено дело срещу Росен Тимчев.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети