Плащане на такса без извършена услуга е нередността, открита от прокуратурата в наредба на община Дупница

DenNews.bg
14.03.2019
размер на текста:

Изискване да се заплаща такса без основание- без оказване на услуга от страна на общината, е откритата при проверката на Върховна административна прокуратура нередност в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница.
Както писахме вчера, от официално съобщение на ВАП стана ясно, че община Дупница попада в списъка на проверените общини с открити нередности в наредбата за общинските жилища.
След успокояване на суматохата в юридическия отдел на общината, предизвикан от новината, става ясно, че казусът за Дупница вече е изяснен и решен – както със съдебно решение, така и с последвало прегласуване в Общински съвет.
Откритата от прокуратурата нередност касае член в наредбата, гласуван и одобрен от Общински съвет през 2006 г., когато кмет бе Първан Дангов, а председател на местния парламент бе юристът Иван Бучов.
Чл. 50, ал. 1 от наредбата: „При продажба и замяна на общински жилища, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2%, изчислени върху пазарната оценка, определена по реда на чл. 22 ал. 3 от Закона за общинската собственост: 1. На жилището, предмет на продажба; 2. На жилището с по – висока пазарна цена при замяна“, е атакуван като незаконосъобразен от Окръжна прокуратура пред Административен съд-Кюстендил още през 2017 г.
С решение от 15 декември 2017 г. Административен съд е отменил чл. 50, ал. 1, тъй като в Закона за местните данъци и такси изчерпателно са установени видовете такси, които общината събира. Сред видовете такси не е посочена такса за режийни разноски. Следователно като е определил такса за режийни разноски без основание, Общински съвет е установил вид такса, каквато законодателят не е установил със закон.
С подзаконов нормативен акт е недопустимо да се създават императивни норми за заплащането на цена за режийни разноски в размер на 2%, изчислени върху пазарната оценка, определена по реда на чл. 22 ал. 3 от ЗОС, при продажба и замяна на общински жилища, като постоянен финансов източник в полза на Община Дупница.
Освен това таксата, която се определя от ОбС, по закон винаги е обвързана с предоставена услуга от страна на общината. При налагането на режийните разноски обаче от страна на общината не се предоставя услуга.
Появата на Дупница в списъка с общините, нарушили закона с разпоредби в наредбите с общинските жилища, най-вероятно се дължи на факта, че ВАП е обобщила информация за години назад. От ВАП посочиха, че сред провинилите се общини има 22, които вече са коригирали текстовете на наредбите си, сред които явно е и Дупница.

 

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети