Административният съд в Кюстендил отмени разпоредби от Наредбата за управление на отпадъците в община Бобов дол

DenNews.bg
07.11.2019
размер на текста:

С Решение № 259 от 04.11.2019 г., постановено по административно дело № 362/2019 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Кюстендил ОТМЕНИ по жалба на „Р. А.“ ЕООД, разпоредбата на чл. 34 ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бобов дол, в частта относно въведеното изискване за притежаване на съответно разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, съхранение, разкомплектоване, преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от тях.
В мотивите си съдът излага доводи за незаконосъобразност на оспорената разпоредба поради противоречие с правни норми от по-висок ранг.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

С Решение № 260 от 07.11.2019 г., постановено по административно дело № 387/2019 г. по описа на съда, тричленен състав на Административен съд – Кюстендил ОТМЕНИ по протест на Окръжна прокуратура – Кюстендил, разпоредбите на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бобов дол, както следва: на чл.27, ал.1 в частта относно израза “…събиране“; на чл.29, ал.1 в частта относно израза „… събиране, транспортиране“; на чл.31, ал.1 в частта относно израза „… събиране, транспортиране“; на чл.32, ал.1 в частта относно израза “…събиране“ и на чл. 34, ал.1 в частта относно израза “…събиране“.
В мотивите си съдът излага доводи за незаконосъобразност на разпоредбите в оспорените им части поради противоречие с правни норми от по-висок ранг.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Най-четено

Темите от "Бобов дол"

Етикети