Окончателно: Георги Наумов и Виолета Инкьова са новите общински съветници от ГЕРБ

DenNews.bg
07.11.2019
размер на текста:

 Георги Наумов и Виолета Инкьова са новите общински съветници в местния парламент от квотата на ГЕРБ. Вече излезе решението на Общинската избирателна комисия в Дупница, с което се заличават имената на Методи Чимев и Крум Милев, които отново влизат в кметските си кабинети за следващия 4-годишен мандат. 

Ето какво гласи и решението на ОИК-Дупница, публикувано днес:

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветникци и обявяване на следващите от листата на ПП ГЕРБ.

С Решение № 189/28.10.2019 г. и Решение № 208/02.11.2019 г. на ОИК Дупница е обявила листата на общинските съветници на Община Дупница

В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 327/06.11.2019г. от инж. Методи Христов Чимев, с ЕГН **********, с което заявява, че не желае да бъде общински съветник и няма да положи клетва като такъв . Моли да бъде избран за общински съветник следващия от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.

В ОИК Дупница е постъпило заявление с вх. № 325/05.11.2019 г. от г-н Крум Стойчев Милев, с ЕГН **********, с което по същество той изразява изричната си воля правомощията му като избран общински съветник, с Решение № 189/ 28.10.2019 г. на ОИК – Дупница, да бъдат прекратени, преди полагане на клетва от страна на избраните общински съветници. Моли да бъде избран за общински съветник следващия от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.

С Решение № 253/04.11.2019 г. кандидата издигнат от ПП ГЕРБ – Методи Христов Чимев е избран за кмет на Община Дупница.

Съгласно справката за класиране според преференциите, изготвено от Информационно обслужване АД и Решение№189/28.10.2019 г. за подредба на кандидатите от списък „А“ в листата на ПП ГЕРБ, поради липсата на други лица от списък „А“, ОИК Дупница следва да обяви за избрани от кандидатска листа по списък „Б“ на посочената партия кандидатите за общински съветници Виолета Генчева Инкьова и Георги Василев Наумов.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 и чл. 458 ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30, ал. 4, т. 3 във връзка с ал. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК – Дупница

 

Р Е Ш И:

 

Заличава от листата на общинските съветници на ПП ГЕРБ Методи Христов Чимев, с ЕГН ********* и обявява за общински съветник следващият от листата Виолета Генчева Инкьова, с ЕГН ***********.
Заличава от листата на общинските съветници на ПП ГЕРБ Крум Стойчев Милев, с ЕГН ************* и обявява за общински съветник следващият от листата Георги Василев Наумов, с ЕГН ***********.
Анулира удостоверенията на заличените кандидати и издава на следващите в листата.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК чрез Общинска избирателна комисия – Дупница по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Мария Георгиева Чомакова

Секретар: Ани Петрова Караджинова-Кьосева

* Публикувано на 07.11.2019 в 14:35 часа
 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети