Иван Гешев е новият главен прокурор

DenNews.bg
24.10.2019
размер на текста:

Пленумът на Висшия съдебен съвет след изслушване на кандидата и проведено явно електронно гласуване с 20 гласа „за“ и 4 гласа „против“, на основание чл. 173, ал. 11 от ЗСВ, избра Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България.

Пленумът на ВСС незабавно ще изготви и изпрати предложение до Президента на Република България за назначаване на избрания кандидат, на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Кандидатурата на прокурор Гешев бе предложена от членовете на Прокурорската колегия, след проведени консултации с Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България за определяне на критериите относно личните, професионалните и моралните качества, които кандидатът за главен прокурор трябва да притежава.

Иван Гешев получи безпрецедентна подкрепа от магистрати, професионални и научни организации, органи на изпълнителната власт и представители на академичната общност. Във Висшия съдебен съвет са получени 73 становища и позиции в подкрепа на кандидата или с призив за провеждане на процедурата в съответствие със закона и без поддаване на опитите за вмешателство.

В продължение на 6 часа кандидатът отговори на повече от 100 въпроса, зададени писмено от неправителствени и съсловни организации, както и на въпроси от членовете на Висшия съдебен съвет - Йордан Стоев, Георги Кузманов, Пламена Цветанова, Севдалин Мавров, Вероника Имова, Даниела Марчева, Боряна Димитрова, Светлана Бошнакова, Олга Керелска, Атанаска Дишева, председателят на ВКС Лозан Панов и главният прокурор Сотир Цацаров.

Пленумът на Висшия съдебен съвет повече от два часа обсъжда кандидатурата на прокурор Иван Гешев. Становища относно притежаваните професионални и нравствени качества от кандидата, управленската му компетентност, представената Концепцията за стратегическо управление на Прокуратурата на Република България и изслушването му, изразиха членовете на Висшия съдебен съвет Боян Новански, Евгени Диков, Даниела Машева, главния инспектор Теодора Точкова, Даниела Марчева, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов, главният прокурор Сотир Цацаров, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Калина Чапкънова, Олга Керелска, Георги Кузманов, Красимир Шекерджиев и Гергана Мутафова.

Кандидатурата на прокурор Гешев бе подкрепена от Боян Новански, Евгени Диков, Даниела Машева, главният инспектор Теодора Точкова, Даниела Марчева, главният прокурор Сотир Цацаров, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Вероника Имова, Севдалин Мавров, Калина Чапкънова, Георги Кузманов и Гергана Мутафова.

В своите изказвания те посочиха, че Иван Гешев е автентичен представител на професионалната общност с чувство за принадлежност към нея; преминал през всички нива на прокуратурата, като преди това е бил следовател; притежава високи професионални качества, административен опит и визионерство; отговаря на допълнително зададените критерии за профила на главния прокурор, определени от Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите в България; излъчва институционално доверие и се ползва с доверието на прокурори, следователи, магистрати, съдебни служители. Главният инспектор Теодора Точкова се позова на резултатите от проведената Комплексна планова проверка на Специализираната прокуратура през 2016-2017 г., като акцентира върху създадената организация на работа и постигнатите резултати, въпреки високата натовареност на прокурорите и следователите, които са работили при сериозен кадрови дефицит.

В съответствие с Правилата за избор на председател на ВКС, председател на ВАС и главен прокурор, решението на Пленума на ВСС за избор на главен прокурор на Република България ще се публикува незабавно на интернет сайта на ВСС, заедно с протокола от заседанието.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети