МОН организира първи национален конкурс за учители вдъхновители и лидери

DenNews.bg
02.10.2019
размер на текста:

Министерство на образованието и науката организира първи национален конкурс за учители "Иноватори в образованието". Целта на конкурса е да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура, реализират идеи и са лидери на промяната.
Право да правят номинации имат учителски клубове, училищни настоятелства, родителски организации и обществени съвети на училищата, комисиите по образование към Общинските съвети; Общински администрации; неправителствени организации, които имат съвместни дейности с училищата, представители на социалните партньори в образованието, организации на икономически субекти, работещи с училищата, читалища, спортни клубове, инициативни комитети, ученически съвети, висши училища и други организации, свързани с дейността на училищата.
Правилата на конкурса изключват възможността за самономиниране, както и физически лица да номинират.
Кандидатите могат да бъдат номинирани от повече от една организация.
Идеята на конкурса е отдадените на работата си учители и директори да получат признание и възможност да популяризират опита и постиженията си.
За участие в конкурса може да бъдат номинирани учители, учителски екипи, училищни директори и управленски училищни екипи.
Номинациите са в три категории: Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда; учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни; Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения.
Конкурсът се провежда в три етапа: училищен кръг, областен кръг и национален кръг.
Предложенията за награждаване на учители и учителски екипи се подават до директора на училището – до 1 ноември.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети