Промени заради чумата: Най-много три прасета в задния двор + нови строги изисквания

DenNews.bg
17.10.2019
размер на текста:

Предлагат нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти заради огромните щети нанесени, както на големите производители, така и на малките стопанства от навлизането на заболяването Африканска чума по свинете у нас. Промените в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са публикувани на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите за обществено обсъждане, съобщиха от ведомството.

Разработени са допълнителни изисквания при отглеждане на свинете в личните стопанства, фамилните и индустриалните ферми. Целта е да се ограничат рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания.

Като мярка за биосигурност от МЗХГ искат да намалят бройката на отглежданите свине в личните стопанства от пет на три. Предназначението на животните ще бъде само за угояване.

В личните стопанства от министерството искат да обособят ограждения за биологична сигурност, както и осигуряване на постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на тор и място или съоръжение за дезинфекция.

Във фамилните ферми ще могат да се отглеждат до 10 свине майки и техните прасета, но не повече от 200 броя свине общо. Въвеждат се и изисквания, свързани с определяне на площ, фронт на хранене, достъп на хора и животни, дезинфекция и съхранение на тор.

При фамилни и индустриални ферми трябва да има обособени места и/или съоръжения за съхранение на фуража. Тези места трябва да са покрити и заградени.
Всяка сграда за отглеждане на животните трябва да има филтър, помещение или място на изхода за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства.

Животновъдните обекти - пасища, също трябва да имат ограждения, осигуряващи безопасност, навеси, съоръжения за бързо залавяне и фиксиране на животни. Всички отвори в индустриалните ферми за свине трябва да са обезопасени с мрежи. В случай, когато в обекти, животни се разпределят в две или повече самостоятелни производствени групи, е необходимо да се въведат отделни мерки за биосигурност за всяка група, гласят промените в наредбата.

От земеделското министерство искат собствениците на люпилни и животновъдни обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине и фамилна ферма за свине да имат изготвени индивидуален план за биосигурност. Този план е задължителен, според наредбата.

В плана трябва да са определени критичните контролни точки в обекта и процедури за тяхното управление. Стопаните трябва да имат план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразно заболяване, одобрени от БАБХ.


За да се повиши биосигурността в обектите за свине, искат да се ограничи достъпа на външни лица във фермите, особено за тези, които извършват дезинфекция, дезинсекция и дератизация в животновъдните обекти.

Същото се отнася и за обекти за отглеждане на птици и люпилните във връзка със заболяването "Инфлуенца по птиците". Предвидено е люпилните и животновъдните обекти с индустриален характер за отглеждане на птици и свине да имат програма за почистване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация, одобрена от БАБХ.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети