Дупничанин плати глоба от 250 евро, че шофирал с телефон в ръката в Холандия

DenNews.bg
17.10.2019
размер на текста:

Дупничанин плати 250 евро (469,40 лв.) глоба, наложена му от полицията в Холандия за това, че държал в ръка мобилен телефон по време на шофиране.
Окръжен съд- Кюстендил призна решението за налагане на финансови санкции, постановено от полицейски орган на Кралство Холандия, влязло в сила на 26.03.2019 г. и издадено по отношение на българския гражданин В. М., на 39 години.
Производството по делото бе по реда на Глава ІІІ, Раздел І от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/. В Окръжен съд Кюстендил е постъпило надлежно удостоверение, което се изисква по закоана, както и по силата на Рамково решение 2005/214/ПВР относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции в ЕС.
Санкционираното лице В. М. се яви лично в съдебно заседание, като представи вносна бележка за банков превод по сметка на Окръжен съд Кюстендил в размер на 470 лв – левовата равностойност на 240 евро.
Деянието съставлява административно нарушение и по българското законодателство – чл.104а от Закона за движение по пътищата.
На основание ЗПИИРКОРНФС преписи от решението ще се изпратят незабавно до компетентния орган на издаващата държава - Централна агенция за събиране към Министерство на правосъдието, Кралство Холандия, както и до Министерство на правосъдието на Република България.
Решението може да се протестира и обжалва пред Софийски административен съд.

Пет са общо приключилите с решения за български граждани дела в Окръжен съд- Кюстендил с производства по осъществяване на международна правна помощ по наказателни дела. В останалите 4 става дума за потвърдени санкции за превишена скорост и неспазване на дистанция, които са на стойност по над 100 евро.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети