Откриха нередности в договора за тол системата и електронните винетки

DenNews.bg
24.01.2019
размер на текста:

Изменения в договора за тол система и електронна винетка предвиждат отпадане на редица съществени дейности от проекта на обща стойност от близо 180 млн. лева, но без промяна на стойността, платена от данъкоплатците.
Този и други факти, свързани с ключовата обществена поръчка, администрирана от агенция Пътна инфраструктура (АПИ), са обосновали решението на фондация Антикорупционен фонд (АКФ) да провери цялата налична документация по случая. Това съобщи фондът, който е установил съмнения за нередности и подал сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), пише dnevnik.bg.
Първите съмнения за нередности са свързани със сключването на допълнително споразумение от 28 ноември 2018 г., с което са въведени редица изменения на договора. Налице са и съмнения дали договорът за милиони е изменен в съответствие със законовия ред, отбелязват от АФП.

С анекса част от първоначално предвидените дейности отпадат, други са изменени, променят се и сроковете на изпълнение като някои от тях се удължават. Единствено непроменена е цената - 150 млн. лв., но начинът на плащане е коригиран в полза на изпълнителя - 50% през май тази година вместо 100% изцяло след като системата заработи, се вижда от документа.

Сключеният анекс предвижда промяна в 18 от дейностите като някои от основните - с голяма финансова тежест, отпадат. Между тях е отказът на държавата от преоборудването на 125 рамки за контрол в населени места, прокарването на 200 км оптични кабели до десетте най-натоварени гранични пункта, 7 вместо 30 офиса за плащане на граничните пунктове.

АПИ обосновава отпадането на изискването за изграждане на оптични връзки с писмо от Държавна агенция "Електронно управление", в което се твърди, че съществуващата вече комуникационна инфраструктура е напълно достатъчна и нe e необходимо изграждане на оптична мрежа. Пред АКФ от агенцията са отрекли твърдението на АПИ.

Липсата на промяна в цената, АПИ обосновава и с доклади на независими оценители, които обаче не са публикувани на интернет страницата на агенцията. Антикорупционният фонд е поискал докладите по реда на Закона за достъп до обществена информация и очаква отговор от компетентните институции.


Поискани от АКФ са били и други документи, цитирани в допълнителното споразумение. "Голяма част от тях следва да са приложени към анекса и да са неразделна част от него, но и към настоящия момент не са публикувани на интернет страницата на АПИ", се отбелязва в съобщението.

Съмненията дали договорът е законно изменен са породени и заради изисквания на Закона за обществените поръчки, които не са спазени. Според разпоредбата договорите за обществени поръчки могат да се изменят само при едновременното наличие на две предпоставки: 1) измененията се дължат на обстоятелства, които са били непредвидими от възложителя при полагане на дължимата грижа и 2) измененията не водят до промяна на предмета на договора.

Като причини за изменението на договора АПИ посочва и нужда от защита от неблагоприятни метеорологични влияния и срещу вандализъм. "Няма обаче никакви аргументи в подкрепа на твърдението, че описаните изменения на договора са резултат от обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от възложителя на поръчката - АПИ", отбелязва екипът на антикорупционния фонд.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети