Община Дупница заделя 9 800 лв. от бюджета си за стипендии на даровити деца

DenNews.bg
23.01.2019
размер на текста:

 Кметът на Дупница Методи Чимев предлага да бъде приета Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница.

Ето какви са и мотивите за това предложение на градоначалника, което ще бъде гласувано на предстоящата сесия на 25-и януари:

1. Причини, които налагат приемането на Наредбата.
Към момента в Община Дупница няма приета наредба, чрез която да се стимулират финансово деца и младежи, постигнали високи постижения в спорта, културата, науката и техниката. Единствената възможност да се осигурява еднократно финансово подпомагане и стипендии е на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (обн. ДВ, бр. 111 от 22 декември 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 3 юли 2018 г.). Цитираната наредба е за деца, ученици в общински училища от VІІІ до ХІІ клас и постигнали класиране на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. Програмата се приема от Министерски съвет за всяка календарна година. В Община Дупница действа Експертно-консултативна комисия за закрила на деца с изявени дарби към кмета и която включва представители на общинска администрация и на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. Комисията разглежда постъпилите искания за предоставяне на закрила на деца и когато отговарят на изискванията на цитираните Наредба и Програма, препоръчва на кмета да предостави стипендия или финансова помощ. Средствата се осигуряват от държавния бюджет и се превеждат по бюджетите на училищата, където учат децата. Когато кандидатстват деца от държавни училища, директорът изпраща документите до съответния министър, който е предложил мерките за закрила.
В Община Дупница постъпват заявления от граждани, чиито деца са постигнали високи постижения в спортни състезания или конкурси в областта на културата. Поради липса на наредба и заложени в бюджета средства, Община Дупница не може да подпомогне талантливите ни млади съграждани.

2. Цели, които се поставят с предложения проект за наредба.
С предложения проект за наредба ще се постигнат следните цели:
- ще се запълни една празнина в общинската нормативна уредба;
- ще могат да се подпомагат финансово даровити деца и младежи от община Дупница;
- ще се стимулират децата и младежите от община Дупница да се занимават с наука, спорт и изкуство.
 

Съгласно проекта за Наредба за календарната 2019 г. ще са необходими средства в размер на 9 800 лв., разпределени както следва:
- годишна стипендия „Свети Иван Рилски” (общо 3 мин. раб. заплати)– 1 680лв;
- годишни стипендии (общо 3 стипендии по 2 мин. работни заплати) – 3 360лв;
- месечни стипендии (3 стипендии по 6 месеца по ¼ мин. раб. заплата) – 2 520лв;
- финансово стимулиране (общо 3 по 1 мин. раб. заплата) – 1 680лв.
Общо за 2019 г. 9 240 лв.
Необходимите средства следва да бъдат заложени в бюджета на Община Дупница.

 

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети