Иван Гешев стана зам.-главен прокурор и поема корупцията

DenNews.bg
04.07.2018
размер на текста:

 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Иван Стоименов Гешев – административен ръководител на Специализираната прокуратура, на длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационно прокуратура.

Иван Гешев е назначен на длъжността по предложение на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров.

Прокурор Гешев има над 22 години юридически стаж, като последователно е заемал длъжностите следовател в Столична следствена служба в периода от 21.05.1996 г. до 17.04.2006 г.; прокурор в Софийска районна прокуратура от 17.04.2006 г. до 11.05.2012 г.; прокурор в Софийска градска прокуратура от 11.05.2012 г. до 19.07.2016 г. От 19.07.2016 г. и към настоящия момент прокурор Гешев е административен ръководител на Специализираната прокуратура.

В предложението е посочено, че прокурор Гешев има значителен професионален опит като следовател и прокурор с доказани качества при разследването и упражняването на функциите по ръководство и надзор на дела с фактическа и правна сложност. Той притежава административен опит, придобит в период на активни организационни и законодателни промени, свързани с разширяване компетентността на Специализираната прокуратура с разследвания на най-значимите корупционни престъпления и престъпленията, засягащи националната сигурност.

Сред основните му правомощия като заместник на главния прокурор Гешев ще бъдат засилване на методическата помощ по отношение на териториалните прокуратури и особено на Специализираната прокуратура, с оглед активизиране на дейността по разследванията за корупционни и данъчни престъпления, както и изпирането на пари; повишаване качеството на работата и запазване на високото нива на срочността на разследване и решаване на преписките и делата с такъв предмет; оптимизиране на механизмите за взаимодействие в съответствие с нормативните и структурни промени в организацията и дейността на органите за противодействие на корупцията.

Главният прокурор Сотир Цацаров се мотивира, че с направеното до Прокурорската колегия предложение за увеличаване на броя на неговите заместници, е посочил специфичните правомощия, които предвижда за новоразкритата длъжност: засилване на методическата помощ по отношение на териториалните прокуратури и особено на Специализираната прокуратура, по разследвания за корупционни, данъчни престъпления и за изпиране на пари, повишаване на качеството на работа и запазване на високо ниво на срочността на разследване и решаване на преписките и делата за тежки престъпления, както и оптимизиране на механизмите на взаимодействие в съответствие с нормативните и структурни промени в организацията и дейността на органите за противодействие на корупцията.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети