ДАНС ще събира данни за пътниците в самолетите

DenNews.bg
14.03.2018
размер на текста:

Правителството одобри промени в Закона за Държавна агенция Национална сигурност и предлага на Народното събрание да ги приеме, информира правителствената пресслужба. С тях се въвеждат изцяло изискванията на евродиректива за използването на резервационни данни на пътниците в самолетите с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и тежки престъпления.
Според българските закони Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в страната, превозвани по въздух, е част от структурата на ДАНС.
Съобразно директивата законопроектът предвижда актуализиране на списъка на престъпленията, заради които ще се предоставят и обработват резервационни данни на пътниците. Уреждат се случаите на съвместно използване на кодовете на полети. Определят се срокове за предаване на данните от въздушните превозвачи или упълномощени доставчици на услуги на Националното звено.
Въвежда се фигурата на длъжностното лице по защита на данните
Урежда се редът за предоставяне или обмен на резервационни данни с националните звена или други компетентни органи на държави - членки на ЕС, с Европол или с трети страни, както и предоставянето на статистическа информация на Европейската комисия.
Извън изискванията на директивата е предвидено задължение за предоставяне на Националното звено и на данни за екипажа. Целта е да се създадат по-големи гаранции за защита на националната сигурност.


Още през 2016 г. парламентът прие изменения в Закона за ДАНС, които бяха в отговор на Директива за пътническите резервационни данни и Регламент на Европол, одобрени от министрите на вътрешните работи през декември 2015 г. Сегашните предложения за изменения се налагали, тъй като българският закон е изпреварил влизането в сила на директивата и в него не са въведени всички изисквания на европейския акт.

Покрай измененията, за които България е задължена заради влязлата в сила директива, вносителите на проекта прокарват и други доста съществени промени - ДАНС да назначава чиновници без конкурс и да крие информация за агентите на прикритие. Измененията предвиждат изключване на конкурсното начало за постъпване на служба в ДАНС за държавни служители в МВР, Министерството на отбраната, в службите за сигурност и за обществен ред. Нужно е само да отговарят на изискванията и да има писмено съгласие на председателя на ДАНС и ръководителя на съответната служба. Подобно изключение се предвижда и за държавните служители в кое да е ведомство, назначени по реда на Закона за държавния служител.

 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети