Сдружения на собствениците от Дупница мога да участват в група за актуализиране на Инвестиционната програма

DenNews.bg
26.02.2018
размер на текста:

В Община Дупница се сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма на община Дупница по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. В нея могат да участват само представители на заинтересованите страни – юридически лица /сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на общината.
Работната група е с постоянен характер, като председател е зам.-кметът на Община Дупница Олга Китанова, ръководител на Междинното звено по ОПРР.
Групата ще има задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма.
Съставът на работната група ще бъде до 25 души. Одобрената към момента инвестиционна програма на общината е публикувана на следния интернет адрес: http://bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx

Желаещите да участват в работната група трябва да изпратят официално писмо в срок до 02.03.2018 г. включително до 17 часа.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети