Общините сами покриват грешките от липса на контрол при санирането

DenNews.bg
16.02.2018
размер на текста:

Общините ще възстановяват щети, заради занижен контрол при санирането за своя сметка. Това предвижда разработен от МРРБ проект за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проектът е пуснат от днес за обществено обсъждане.

"Мярката цели да дисциплинира местните власти в прилагането на по-строг контрол при изпълнението на строително-монтажните дейности", обяснява ресорният зам.-министър Малина Крумова. Целта е гражданите да не бъдат натоварвани финансово.

МРРБ установява, че общините не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители. Некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с "Българска банка за развитие" АД и бъдещо подписване на анекси. С проектопромените, констатациите за нарушения и неизпълнение на условията на програмата ще бъдат основание за отказ за финансиране.

МРРБ предлага въвеждане на застраховка за качество на строително-монтажните работи. като още една, финансово по-ефективна форма, за обезпечаване на изпълнението на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите.

Българската банка за развитие ще може да приема гаранция под формата на застрахователна полица, която да обезпечава отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства по сключените договори между общините и избраните от тях външни изпълнители, допълват МРРБ.

Допълнително с предлаганите промени, ще се прецизира размерът на разходите за обновяване на участващите в програмата сгради, на база разгъната застроена площ за всяка сграда според разпоредбите на Закона за устройство на територията.

Прецизира се и начинът на определяне на размера на дължимите лихви към Българската банка за развитие, което ще доведе до намаляването им.

МРРБ предлага и да бъде приоритизирано приключването на сградите, чието обновяване е започнало, преди насочването на средства към такива със забавено изпълнение.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети