Спряха 16 фирми, наемали работници за чужбина

DenNews.bg
13.02.2018
размер на текста:

Агенцията по заетостта прекрати регистрацията на 16 фирми, които посредничат за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г. Повод за прекратяването на дейността им са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда. След установяването на нарушенията има влезли в сила наказателни постановления.
Нарушенията, които се срещат най-често са събиране на такси от търсещите работа за посредничеството; изпращане на работа в чужбина без посредникът да е сключил посреднически договор с чуждестранен работодател; посредникът не предоставя на работниците индивидуален трудов договор за наемане на работа по Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.
Други нарушения, които са довели до прекратяване на регистрацията на фирмите посредници, са, когато посредникът не предоставя на работниците пълна информация в трудовите договори, включително данни за длъжности, на които ще бъдат наети лицата, срока на наемането, работното време, трудовото възнаграждение, битовите условия и др.; когато посредникът не сключва посреднически договор с търсещото работа лице за намиране на работа или не поддържа електронен регистър за търсещи и устроени на работа лица.
Единствената обществена служба за заетост, която провежда активни мерки за подробно информиране и превенция на рисковете при работа в чужбина, е Агенция по заетостта.
Информационни кампании се провеждат чрез бюрата по труда.
Агенцията разпространява актуални материали, съдържащи информация за условията на живот и труд в различните държави. Информационните кампании акцентират върху рисковете от нерегламентирана работа и злоупотреби при заплащането, социалното и здравно осигуряване и правата и задълженията на работниците.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети