Държавата отстъпи свой имот за изграждане на депото за отпадъци в село Джерман

DenNews.bg
03.10.2018
размер на текста:

На днешното заседание на Министерския съвет стана ясно, че е взето решение за учредяване безсрочно ограничено вещно право върху част от поземлен имот - публична държавна собственост в с. Джерман, община Дупница, представляващ поземлен имот с площ от 12 836 кв. м. Сервитутът се учредява за право на преминаване на електрозахранване за обект „Площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени/биоразградими отпадъци“. Той е част от проект „Изграждане на Регионален център за третиране на неопасни отпадъци, регион Дупница“. Определената стойност на ограниченото вещно право върху засегнатата площ от 247,15 кв. м от имота е в размер на 683 лв

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети