Огнеборците с ценни съвети как да се предпазим от пожар през зимния сезон

DenNews.bg
01.10.2018
размер на текста:

 В началото на отоплителния сезон РДПБЗН – Кюстендил, напомня основните правила за безопасно ползване на отоплителните уреди - на твърдо гориво и на електричество.
През миналия отоплителен сезон в Кюстендилска област са възникнали 62 пожара в битовата сфера, 11 от тях са нанесли материални загуби, пострадал е 1 човек, 2-ма са загинали. Най-често причина за тези пожари са самозапалване, строителна неизправност и неправилно ползване на отоплителните уреди.
ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите.
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане – това е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
НА ТВЪРДО ГОРИВО:
Не допускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.
Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50 см и 25 см встрани, с борд 1см.
Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.
Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.
Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.
Ревизирайте комините, които ще експлоатирате през зимата, те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.
Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. горими и леснозапалими материали.

ВНИМАНИЕ!
Ако не сте почистили комина, почистете комина и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!
Ако вече се отоплявате и не сте го направили:
НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!
Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките до Вас хора.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети