Дупничанка осъди Балканфарма за хиляди левове и месечна издръжка

DenNews.bg
23.01.2018
размер на текста:

Дупничанка спечели дело срещу фармацевтичния завод „Балканфарма-Дупница” АД и ще получи обезщетение и месечна издръжка, за това че се е разболяла на работното си място.
Искът не Йорданка И. Н. бе в размер на 19 904 лева, представляващо обезщетение за понесени от нея вреди в резултат на придобитото професионално заболяване, за периода 16.07.2014г. до 16.07.2017г. вкл., както и обезщетения за бъдещи разходи по лечението.
Ищцата е работила в Балканфарма като началник склад „Течни суровини”. Заболяла от бронхиална астма, като с протокол на ДКПЗ -Кюстендил от 1994 г. заболяването й било признато за професионално. С влязло в законна съдебно решение от 1995 г. й били присъдени неимуществени и имуществени вреди до 23.10.1995 г. С последващи решения й били присъждани обезщетения за имуществени вреди до 01.07.2011 г. С експертно решение на ТЕЛК отново й била определена 100% трайно намалена работоспособност без чужда помощ за срок от три години до 01.07.2017 г. и водеща диагноза „астма”, поради което продължила да търпя имуществени вреди, изразяващи се в разход за лекарства, лечение и диетична храна.
Ищцата твърди, че ответното дружество като неин работодател, при когото заболяла, следва да я възмезди за понесените от нея имуществени вреди.
От дружеството изразяват становище за неоснователност на предявените искове.
След като разгледа доказателствата по делото Районен съд-Дупница постанови решение в полза на ищцата.
По силата на решението „Балканфарма-Дупница” трябва да изплати за имуществени вреди сумата от 2495.52 лв., представляваща – разход за закупуване на лекарства за периода 16.07.2014г. – 16.07.2017г., ведно със законна лихва за забава върху посочената сума, считано от 16.07.2014г. до окончателното изплащане на сумата. Разликата над присъдената сума до пълния предявен от ищцата размер от 5000 лв. съдът отхвърли като неоснователна.

„Балканфарма-Дупница” трябва да заплати на ищцата обезщетение за имуществени вреди в размер на 9000 лв., представляваща – разход за закупуване на усилваща храна за специален хранителен режим за периода 16.07.2014г. – 16.07.2017г., ведно със законна лихва за забава върху посочената сума, считано от 16.07.2014г. до окончателното изплащане на сумата. Разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 14904 лв. съдът отхвърли като неоснователна.

Освен това на ищцата трябва да бъде изплатено обезщетение за бъдещи имуществени вреди за закупуване на лекарства в размер по 70 лв. месечно, считано от 16.07.2017г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на обезщетението, като иска за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 200 лв. съдът отхвърли като неоснователен.

Дружеството е осъдено да заплати на ищцата и обезщетение за бъдещи имуществени вреди за закупуване на храна за специален хранителен режим в размер по 250 лв. месечно, считано от 16.07.2017г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на обезщетението, като иска за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 414 лв.бе отхвърлен от съда като неоснователен.

„Балканфарма-Дупница” е осъдено да заплати ищцата и 346.53 лв. за адвокатски разноски, както и 920.62 лв., представляваща дължима държавна такса върху уважения размер на исковете.
Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд-Кюстендил.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети