Инспекция по труда: Работодателите да осигурят почивка и вода за служителите си в жегите

DenNews.bg
29.06.2017
размер на текста:

Работодателите трябва да осигурят безопасни условия на труд на работниците и служители си в горещините. От Главната инспекция по труда (ГИТ) напомнят, че при подаден червен или оранжев код за опасни метеорологични явления, при работа на открито работодателите трябва да преценят доколко високите температури застрашават живота и здравето на работещите и да предприемат мерки за минимизиране на рисковете.
Минималните изисквания за микроклимата на работните места за минимизиране на риска от работа при неблагоприятна температура са следните:
- създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното време, включително осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
- създаване на подходяща организация на работните места;
- осигуряване на колективни средства за защита при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен удар;
- осигуряване на подходящо работно облекло;
- осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма;
- осигуряване на достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
- осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места;
- осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ.

В закрити помещения работодателите са длъжни да поддържат оптимална температура, съобразена с разпоредбите. Според тях при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа - лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

В строителството и селското стопанство през последните години като цяло работодателите съобразявали дейността с високите температури, твърдят от ГИТ.
Най-често като превенция те се възползват от възможността да въведат подходяща организация на работния процес, така че да се почива по-често и да не се полага труд в най-горещите часове от деня. Осигуряват се и достатъчно разхладителни напитки, особено в строителството. Все още обаче има проблеми с осигуряването на климатизирани помещения за почивка, когато става въпрос за работа на открито.

Резултатите от контролната дейност показват, че обикновено сигнали за работа при високи или ниски температури се подават от работещи на закрито. При проверките обаче в повечето случаи се констатирало, че градусите в помещенията не надвишават изискванията. Най-често сигнали подават работещите в предприятията за производство на облекло.
Най-честите установени нарушения са свързани с липса на данни от актуални измервания на параметрите на микроклимата. Често се установява, че има осигурени технически средства за разхлаждане, които обаче не са проектирани съобразно пространствата, които охлаждат, или към момента на проверката не работят.
Не се осигуряват и климатизирани помещения за възстановяване на топлинния баланс на организма. Те са много подходящи като решение за работа в производства, където технологията не позволява да се осигури оптимална температура - например в леенето на метали и в керамичната промишленост около пещите. В по-малките предприятия често не се осигурява вода и разхладителни напитки.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети