2/3 от университетите у нас вдигат таксите за обучение

DenNews.bg
10.04.2017
размер на текста:

2/3 от университетите у нас планират да увеличат таксите си за обучение. Това вероятно е компенсация за намалените бройки, след 8-процентовото орязване на държавния прием. Вузовете, които смятат да привлекат младежи с по-ниски такси се броят на пръсти. Това показва предложеният от МОН проект на решение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за 2017/18 г.
Миналата година, когато бе първата година от реформата във висшето образование и парите започнаха да зависят от качеството, отново 2/3 от университетите повишиха таксите като начин да компенсират загубите. Тази година картината се повтаря, като поскъпване на обучението се предлага освен в приоритетни професионални направления и в такива, за които вузовете получават картбланш да приемат повече кандидат-висшисти, пише вестник "Сега". Педагогиката например, за която държавата разрешава 4% по-висок прием, поскъпва в почти всички вузове, които я предлагат. В Софийския университет годишните такси за обучение по доста от специалностите в педагогическия факултет скачат с около 9% - от 485 на 530 лв. В университет "Проф. Асен Златаров" в Бургас бакалавърското обучение по педагогика се увеличава с 30 на сто - от 400 на 520 лв., също колкото и магистратурата в тази специалност. Великотърновският университет планира 25% повишение за редовната бакалавърска форма на новоприетите - от 400 на 500 лв., а за магистратурата - 66% скок - от 300 на 500 лв. Кандидатите да учат педагогика в Югозападния университет ще трябва да заделят 500 лв., а не 410 лв., както миналата година (близо 22% скок), в Русенския университет - 480 лв. вместо 460 лв., а в Шуменския университет повишение има само за кандидат-магистрите - от 480 на 550 лв. (15% скок). В Тракийския университет в Стара Загора увеличението за педагогиката е 20 лв., от 480 на 500 лв. Икономиката, която е сред специалностите с най-силно орязване на студенти - с близо една пета, също ще се учи с увеличени такси на някои места. Бургаският университет "Проф. Асен Златаров" планира увеличение на бакалавърското обучение с 60 лв. (15%) - от 400 на 460 лв., колкото е заложеното поскъпване и на администрация и управление и туризъм. 20 лв. е повишението на таксата за обучение по икономика във Великотърновския университет - от 400 на 420 лв., колкото е горе-долу поскъпването за редовни и задочни бакалаври по икономика и в Икономическия университет във Варна - от 440 на 462 лв. (същото е увеличението и за туризъм и администрация и управление). Стопанската академия в Свищов предвижда 10% скок на таксите както за редовните кандидат-икономисти (от 380 на 420 лв.), така и за желаещите да учат администрация и управление.
Всички медицински университети планират увеличение на таксите за различни свои специалности без МУ-Пловдив, който прави промени само в цените за приемните изпити. Ако досега първият изпит там е бил 60 лв., а всеки следващ - 30 лв., от т.г. изпитът по биология и химия става 120 лв., а по етика, социална медицина и здравен мениджмънт - 60 лв. Освен това вузът смъква таксата за чуждестранни граждани за фармация на български език - от 7000 на 6000 евро, а за фармация на английски - от 8 на 6 хил. евро. МУ-София, който увеличава таксата за кандидатстудентските изпити от 60 на 70 лв., също предлага промени в таксите за чуждестранните студенти - повишение от 4500 на 5500 евро за медицина на английски език за докторанти, но намаление за редовна магистратура за фармация на английски - от 8000 евро на 6000 евро. Поскъпването в МУ-Плевен също ще засегне чуждите граждани - първокурсниците по медицина ще плащат 7500 евро, с 500 евро повече от м.г., колкото и кандидатите да учат фармация. МУ-Варна пък залага увеличение за българските студенти - за приетите в първи курс медицината, фармацията и денталната медицина ще струват 33% повече - 1200 лв., а не 900 лв., както бе досега. Техническите университети също не изостават от вълната на поскъпване. В ТУ-София се увеличават таксите за редовни бакалаври по администрация и управление - от 320 на 350 лв. (9%), за специалностите от област технически науки - от 650 на 700 лв., колкото е скокът и за редовни бакалаври и магистри по математика (7%). В ТУ-Варна поскъпват специалностите корабоводене за редовни бакалаври (от 800 на 1293 лв., или с 61%), за електрообзавеждане на кораба - от 550 на 920 лв. за първи и втори курс редовна бакалавърска форма и за корабни машини и механизми - от 550 на 860 лв. (56%). ТУ-Габрово ще изненада с по-високи такси само чуждестранните си студенти. Минно-геоложкият планира 40% скок в таксата за специалности от областта на природните науки, математиката, информатиката и техническите науки, а Лесотехническият - увеличение за новоприетите студенти в задочна форма по растениевъдство (от 800 на 840 лв.), горско стопанство (от 330 на 440 лв.) и др. 11 от 37-те държавни университета у нас не планират по-високи цени на предлаганото обучение, макар че в някои от тях скачат таксите за приемните кандидатстудентски изпити. Това са Пловдивският университет, УАСГ, Университетът по хранителни технологии в Пловдив, ХТМУ, МУ-Пловдив, УНСС, НХА, НСА, Висшето транспортно училище "Т. Каблешков", Академията на МВР и Военната академия "Г. Ст. Раковски". В опит да неутрализират загубите някои университети предлагат нови видове обучения - например предлагат езиков курс за чужденци за всички специалности. Във Великотърновския университет например овладяването на българския език от чужди граждани струва 2000 евро, а в ЮЗУ - 3000 евро. И в двата вуза този курс се въвежда от тази година. Други пък са преценили, че ще привлекат повече студенти с по-ниски такси. Университет "Проф. Асен Златаров" например предлага намаление от 1400 на 1200 лв. на таксите за докторанти в редица направления - химически науки, комуникационна и компютърна техника, биотехнологии, общо инженерство и др. ВТУ пък планира намаление при науки за Земята - от 760 на 740 лв., за сметка на увеличението от 580 на 600 лв. на обучението по ред други направления - филология, история, философия, психология, право и др. Шуменският свива таксата за магистри по филология - от 730 на 550 лв., за докторанти по физически и химически науки - от 1600 на 1400 лв., за чуждестранни граждани - от 2200 евро на 600-700 евро и др. Русенският университет ще се бори за повече кандидати по национална сигурност с такса от 580 лв. за бакалаврите редовно обучение (при 840 лв. за м.г.).
 

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети