Членовете на секционните комисии минават на обучение за пожарна безопасност

DenNews.bg
24.03.2017
размер на текста:

 Служителите на РДПБЗН – Кюстендил, продължават проверките за осигуряване на пожарната безопасност в избирателните секции и помещения, свързани с провеждането на изборите. При проверките се акцентира на създадените условия за евакуация и пожарогасене. Провеждат се обучения(инструктажи) на членовете на РИК/СИК за мерките за ПБ и работа с уреди за първоначално пожарогасене.
Основно правило е познаването на евакуационните пътища и безпрепятственото преминаване по тях, състоянието на евакуационните изходи на сградите.
Когато се налага бързо напускане на сградата, гражданите трябва да знаят, че всички изходи включително и аварийните са маркирани с евакуационни табели и осветление по подходящ начин.
В деня на изборите гражданите, които ще посетят изборните секции, трябва да знаят че:
- не трябва да се пуши в коридорите и помещенията, където ще се извършва гласуването;
- при спиране на електрическото захранване да не се ползват открити огнеизточници за осветление /свещи, запалки и др./, а електрически фенери;
- при евентуално възникнало запалване или пожар да не се създава паника, необходимо е гражданите да запазят спокойствие и напуснат сградата по най-бързия начин, като незабавно бъде уведомена съответната службата “Пожарна безопасност и защита на населението” на тел. 112;
- при необходимост да се ползват противопожарните уреди, намиращи се в сградите и помещенията, където се помещават избирателните секции;
- да не се нарушават направените ограничения /заграждения/ за достъп до останалата част от сградите на училищата, в които ще има избирателни секции;
- Да се използват само стандартни отоплителни уреди.
РДПБЗН – Кюстендил, напомня, че от всички нас зависи нормалното и спокойно провеждане на предстоящите изборите за Народно събрание на 26 март 2017

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети