Експулсират от страната ни още двама турци, застрашаващи националната ни сигурност

DenNews.bg
22.03.2017
размер на текста:

 На 21 март 2017 г. със заповед на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) са наложени принудителни административни мерки „експулсиране”, „отнемане на правото на пребиваване” и „забрана за влизане в Република България” за срок от пет години на турски гражданин, извършвал дейности, създаващи антибългарски нагласи в райони със смесено население в страната и застрашаващи единството на българската нация.
мъжът е пребивавал на територията на България от няколко години със статут на продължително пребиваващ като служител на турска държавна институция.
Друг турски гражданин, на основание член 21а от Закона за чужденците в Република България е включен в информационния масив на нежеланите в страната чужденци, тъй като представлява заплаха за националната сигурност на страната.
Според събраните от органите на ДАНС данни, по време на пребиваването си на територията на България той е правил опити за придобиване на информация, представляваща държавна тайна според националното законодателство. Придобити са данни за негови действия, насочени срещу единството на нацията и опити за оказване на въздействие върху български институции в полза на чужд държавен интерес.
Взетите мерки са в изпълнение на функциите и правомощията на органите на Държавна агенция „Национална сигурност” по противодействие на заплахи за националната сигурност съгласно член 4 от Закона за ДАНС.

Най-четено

Темите от "Страна"

Етикети