Детска градина „Калина” в Дупница ще има своя слънчева централа

DenNews.bg
13.03.2017
размер на текста:

Детска градина „Калина” в Дупница ще има своя слънчева централа, представляваща 110 панела, монтирани на покрива на сградата.
Община Дупница обяви процедура по избор на изпълнители за ремонти и въвеждане на енергоспестяващи мерки в „Калина” и още една детска градина – „Таушаница”. Процедурата ще премине под условие, тъй като финансирането е от Националния доверителен екофонд. Договорът с избраните изпълнители ще влезе в сила след осигуряването на нужните средства от фонда.
Енергоспестяващите мерки в ДГ "Калина" предвиждат доставка, монтаж и инсталиране на фотоволтаична централа със 110 панела. Общата прогнозна стойност е 113 655 лева с ДДС, а срокът за реализация е до 30 календарни дни. Ел. енергията, добвана с панелите, ще бъде използвана за нуждите на детската градина, което ще й осигури енергийна независимост.

Цялостно саниране, включващо изолация подмяна на дограмата и пр. се предвижда в детска градина "Таушаница". Общата прогнозна стойност за дейностите е 318 021,46 лева с ДДС. Максималният срок за реализиране на дейностите и предаването на обекта в завършен вид е 60 календарни дни.

Крайният срок за подаване на документи за участие в процедурата по избор на изпълнители е 10 април. Офертите ще бъдат отворени ден по-късно от комисия, в чиито състав ще влезе и представител на Екофонда.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети